Klubbområdet

Vi holder til på området til Namnå idrettslag på Namnå i Grue kommune.

Adressen er: Solørvegen 1600, 2265 Namnå.

 

Her disponerer vi:

-to store gressbaner på 50 x 65 m som begge er inngjerdet

-en mindre inngjerdet grusbane på 30 x 40 med flombelysning

-klubbhus med universell utforming, inneholdende møte-/kurs-/pauserom, kjøkken/kiosk og toaletter

-garasje for lagring av utstyr

-et frislipp-område er under planlegging

 

Med andre ord perfekte forhold for alle slags kurs, treninger, prøver og konkurranser!🙂
 
 
Vi er dypt takknemlige overfor Sparebankstiftelsen Hedmark, som har tildelt klubben 100 000 kr til innkjøp og oppsetting av gjerde, og opparbeiding av nytt aktivitetsområde!
 
 
 
 
 

Regler for klubbområdet

*Klubbens arrangementer og kurs har førsteprioritet når det gjelder bruk av området.

*Klubbens treninger går foran private treninger når det gjelder bruk av området.

*Utover dette står ÅOHK`s medlemmer fritt til å bruke klubbområdet til egentrening.

***

*Når det er treninger og kurs i regi av ÅOHK skal alle hunder holdes i bånd, dersom ikke noe annet er påkrevd (f.eks. agility og rallylydighet f.o.m. klasse 2). 

*Enhver er ansvarlig for sin egen hund - ta alltid hensyn til hverandre. 

***

*Plukk opp etter hundene. Poser henger tilgjenglig.

*Forlat alle innen- og utendørsområder like ryddige og rene som du selv ønsker å finne dem!

*Slukk lys og lås etter deg!