Styret

Leder: Tove Moland

Nestleder: Marianne Østmoen

Kasserer: Astrid Borg Engø

Sekretær: Liv Anine Brandsgård

Styremedlemmer: Frøydis Edvardsen, Jane Vangerud, Frida Lilleberg og Liv Andrea Uggerud

Varamedlemmer: Tina Sandbæk og Marianne Midtsundstad

Aktivitetskomitèen

Anna Lene R. Uggerud (leder + gruppeleder for nosework)

Frøydis Edvardsen (gruppeleder for rallylydighet)

Tina Marie Sandbæk (gruppeleder for agility) 

Sissel Ekhougen (gruppeleder for lydighet)

Lill Bredvold (gruppeleder for utstilling)

Valgkomitèen

Medlemmer: Jolanda de Haas og Gunn Bjørneset

Varamedlem: Ina Lill Øwre Torp

Regnskap

Revisor: Grethe Myklebust

Vararevisor: Guro C.Bakke

Annet

Klubbens facebooksider: Frøydis Edvardsen 

Klubbens hjemmeside: Tina Sandbæk