Styre & Stell 2018

 

 

Org.nr. NO 995 953 225  

Kontonr 1830.32.70333

+ VIPPS 

www.asneshundeklubb.net 

asneshundeklubb@outlook.com 

 asnes.hunde@klubb.nkk.no 

Klubbens postadresse:

 Åsnes og Omegn Hundeklubb, 

c/o Helen Vanebo, Stormoen 1, 2270 Flisa

Klubbens treningsomr:

Hof Sparbymoen 6, 2266 Arneberg

                                                                                                

Styret!

Leder: Helen Vanebo E-post: asneshundeklubb@outlook.com

Nestleder: Marianne Østmoen E-post: marianne.l.ostmoen@solungavisa.no

Sekritær: Anniken Solbjør E-post: aohksekreter@gmail.com

Kasserer: Astrid Borg Engø E-post: astrid.borg@online.no

Styremedlem: Lasse Aasen

Styremedlem:  Frøydis Edvardsen

Styremedlem: Tove Moland

Varamedlem:

Varamedlem: 

 

Valgkometeèn!

Medlem: 

Medlem: Sigrid Svendstad Bergh

Medlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Regnskap!

Revisor: Ida Østerud

Vararevisor: Guro C.Bakke

Aktivitetskometeèn!

Ansvars fordeling.

Leder: Inger Lundkvist (Agility)

Nina Wibeke Nilsen (Rallylydighet)

Sigrid Svendstad Bergh (Rallylydighet)

Gunhild Haug (Lydighet)

Marianne Andersen (Bruks)

Evy Fredhjem (LC og Utstilling)

Anna Lene Uggerud (Nosework)

 

 

 

Hallkomitèen

Leder: Grethe Myklebust

Lasse Aasen

 

Annet!

Klubbens facebook sider: Tove Moland 

Web-ansvarlig: