Styre & Stell 2018

 

 

Org.nr. NO 995 953 225  

Kontonr 1830.32.70333

+ VIPPS 

www.asneshundeklubb.net 

asneshundeklubb@outlook.com 

 asnes.hunde@klubb.nkk.no 

Klubbens postadresse:

 Åsnes og Omegn Hundeklubb, 

c/o Helen Vanebo, Stormoen 1, 2270 Flisa

Klubbens treningsomr:

Hof Sparbymoen 6, 2266 Arneberg

                                                                                                

Styret!

Leder: Helen Vanebo E-post: asneshundeklubb@outlook.com

Nestleder: Marianne Østmoen E-post: marianne.l.ostmoen@solungavisa.no

Sekritær: Anniken Solbjør E-post: aohksekreter@gmail.com

Kasserer: Astrid Borg Engø E-post: astrid.borg@online.no

Styremedlem: Lasse Aasen

Styremedlem: Tom Seeland

Styremedlem: Tove Moland

Varamedlem: Frøydis Edvardsen

Varamedlem: 

 

Valgkometeèn!

Medlem: Helene Andersen

Medlem: Sigrid Svendstad Bergh

Medlem: Silje Tellefsen

Varamedlem: Liv Anine Brandsgård

Regnskap!

Revisor: Ida Østerud

Vararevisor: Guro C.Bakke

Aktivitetskometeèn!

Nina Wibeke Nilsen

Wenche Henriksen

Tom Seeland

Anne Lise Rognerud

Evy Fredhjem

Gunhild Haug

Inger Lundkvist Dragly

Trine Torp Didriksen

Hallkomitèen

Leder: Grethe Myklebust

Lasse Aasen

Tom Seeland

Trine Torp Didriksen

Annet!

Klubbens facebook sider: Tove Moland og Helen Vanebo

Web-ansvarlig: Helen Vanebo