19. okt, 2017

Masse ny info =)

Mange ting skjer i klubben i denne tiden. Kjempeartig at det vi bare blir fler og fler og ikke minst at det ulike mangfoldet av aktiviteter øker i stor grad. 

Her er noen oppdateringer av hva som skjer.

Oppstart av ny LP Gruppe

LGT Test (Nosework)

Dagskurs

Formiddagstreninger

Agility i hall på nyåret 2018 

Nosework trenings "Camp"