5. jan, 2018

Nytt!

Etter etterspørsel har klubben åpnet opp for fast frislipp på Søndager. De minste rasene kl 14.00-15.00 og de store rasene 15.00-16.00. Vist klubben har kurs eller andre arragemang som faller på frislippen så utgår frislipp. 

Det er satt sammen noen enkle regler som alle som bruker omr må forholde seg til. Disse blir hengt opp inne på Tomta og ved klubbens brakke. 

Klubbens treninger har startet opp etter Juleferien og det vil komme mange ulike typer kurs i løpet av første halv del av året. Mer info kommer fortløpende.

Det vil også bli valpeshow i slutten av Mai og Rallystevne i midten av Juni.