Andre arrangementer

Under denne fanen vil du finne informasjon om kommende arrangementer som ikke går under kategoriene treninger, kurs eller konkurranser, f.eks. dugnader og luktgjenkjenningstester (LGT) i nosework.

***********************