Bruks - Ny gruppe!

Treninger

Tirsdager 18.00-19.30 i klubbens hall med oppstart den 15 Januar.

Når våren kommer blir treningene flyttet til skogen.

Ansvarlig Marianne Andersen.

Gruppa er under etablering, følg med på facebookgruppen.

https://www.facebook.com/groups/1728557947163452/

 

SPOR

Spor kan du begynne med når valpen er liten. 
Den har ingen problemer med å bruke nesen sin, det er bare et spørsmål om å
lære den at det er mer lønnsomt å lete etter far eller ballen ved å gå spor,
enn ved å snuse formålsløst rundt.
Alle hunder kan gå spor, selv om ikke alle raser og individer tar ”poenget” like raskt. 

Hensikten med sportreningen er primært å aktivisere hunden.
- La den få bruke hodet sitt til noe nyttig, 
og la den få gjøre noe morsomt samme med mor eller far. 
Dette styrker kontakten mellom hunden og dere, 
samtidig som dere får en sliten og lykkelig hund når dagen er slutt. 
Har du konkurranseinstinkt, er dette en gren i brukshundsporten som du 
også kan konkurrere i med hunden din.

Hva er et spor? 
Sporleggers egenduft som faller mot bakken i form av molekyler. 
Vitringen fra kroppen blir hengende på gress og grener mens den daler mot bakken. 
Fettsyrer trenger gjennom skosålene og legger igjen ”lukt”. 

 

Til spor trenger du : sele,, langline og mange godbiter,

BLODSPOR

Blodspor eller viltspor er både en bruksegenskap som nyttes av ettersøkshunder og en hundesport som utøves i konkurranseform av ekvipasjer. Når det jaktes hjortevilt i Norge er det påbudt å ha tilgang på en godkjent ettersøkshund, som kan søke opp skadd vilt.

Hunden skal vise evne og vilje til å spore et utlagt kunstig spor med blod som markering i cirka 600 meter. Utgangspunktet skal være en angitt skuddplass markert med blod. Fra skuddplassen skal fluktretningen være markert (i de første 25 meterene). Sporet skal markeres med cirka 0,3 liter blod og legges med naturleg forløp i terreng med normal tetthet av hjortevilt og på slik måte at det danner fire vinkler. På minst to steder skal markeringen med blod opphøre i minst 10 meter. Minst ett av disse skal være i vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Det skal også markeres et sårleie i sporet. Ved enden av sporet skal det legges ut en del av viltet som er merket med samme blod som ble brukt i sporet. Blodsporet skal være minst 12 timer gammelt. Sporet kan ikke legges på snø eller frossen mark.

Utstyr, Sele, langline, blod, viltfot eller lign

 

FELTSØK

Hunden skal finne igjen gjenstander, som hansker, lommebøker etc. innenfor et definert område. 
På konkurranser er dette området vanligvis 50x50 meter. 
For at hunden skal vite hvor han skal lete, er dette området overtråkket på forhånd, slik at menneskefert ligger i området.

Hvordan begynne? 
Lek med en gjenstand. Bruk gjerne en av hundens lekesaker i starten. 
Når hunden har fått interesse for den, kaster du gjenstanden ut i høyt gress. 
Slipp hunden. Har den interesse for gjenstanden, vil den nå løpe ut for å lete. 
Hvis hunden finner og griper gjenstanden, roser du, og løper noen skritt ifra for å påvirke hunden til å komme tilbake til deg.

Utstyr, Til felt trenger du, gjenstander hunden din liker og som den kan finne, samt godbiter.


Til alle bruks øvelser utenom spor skal hunden ha dekken som signaliserer til andre at dette er en hund i arbeid.

RUNDERING

I rundering må hunden bruke luktesansen både på spor og overvær for å finne eventuelle mennesker. Når hunden finner et menneske skal den halse eller via bringkobbel fortelle sin hundefører at den har funnet en person. Eventuelle gjenstander eller effekter skal varsles på samme måte, og eventuelt apporteres om hundefører ber om det.

Rundering som konkurranse

I konkurranse går hundefører i midten (langs midtlinja i området som skal runderes) av et ca. 100 m bredt og inntil 800 m langt område. Hundefører sender hunden ca. 50 m ut i terrenget på hver side av seg, for å søke etter mennesker. I ytterkant av feltet snur (runderer) hunden og slår tilsvarende ut mot andre siden av området, mens den søker.

I konkurranse bedømmer dommeren det antall figuranter som ble funnent, samt hundens innsatsvilje og evne til samarbeid med sin hundefører. Antall figuranter, lengde på område og søketid man har til rådighet i runderingsområdet avhenger av hvilken klasse man starter i.

Utstyr: Til rundering trenger du løs bit fastbit, og mye godbiter

Til alle bruks øvelser utenom spor skal hunden ha dekken som signaliserer til andre at dette er en hund i arbeid.