Årsmøtereferat 16. juni 2021

Ekstraordinært årsmøte 31. august 2020

Del 1

Del 2

Årsmøtereferat 13. februar 2020

Årsmøtereferat del 1

Årsmøtereferat del 2

Ekstraordinært årsmøte 12. september 2019

Ekstraordinært årsmøte i Åsnes og Omegn hundeklubb 12.09.19, Victoria Hotell.

Marianne Østmoen ønsket velkommen.

Det ble valgt to personer til å være tellekorps: Frøydis Edvardsen og Lill Bredvold.

Videre ble møteinnkallelsen godkjent av et klart flertall.

Marianne Østmoen foreslo Inger Lundkvist som møteleder, vedtatt uten innvendinger fra salen.

Referent: Tove Moland.

En i salen, Christin Dahl, ønsket ordet. Hun krevde at det ekstraordinære årsmøtet måtte ta med fullmakter i sin stemmegivning, da dette står i klubbens og NKK’s lovverk. Forslaget ble stemt over, og fikk et klart flertall.

Fullmaktene ble deretter levert inn til styremedlem Astrid Borg Engø, som kontrollerte disse sammen med styremedlem Marianne Østmoen. Alle ble godkjent. Astrid Borg Engø hadde allerede før årsmøtet sjekket de 50 møtedeltagerne opp mot medlemslista, og avklart at alle møtedeltagerne var medlemmer i ÅOHK.

Møteleder informerte litt rundt hvilke konsekvenser det ville få for klubben hvis styret måtte trekke seg. Aktivitetskomiteen var klar til å trekke seg hvis styret måtte gå. Etter NKK’s regelverk så måtte all aktivitet ha blitt lagt ned til et nytt styre var valgt, i verste fall ville det ta 8 uker. Det er planlagte stevner framover, bl.a. agility. Disse er allerede lagt inn i terminlista til NKK, men hadde ikke blitt gjennomført.

Møteleder spurte om årsmøtet ønsket at mistillitsforslaget og tilsvaret fra styret skulle leses opp høyt. Ingen ønsket dette.

Det kom et par kommentarer fra noen bak mistilltsforslaget, de kritiserte en vedlagt messengersamtale i styret’s tilsvar. Dette syntes de var upassende. Møteleder informerte om at i mistillitsforslaget var deler av samme samtale lagt fram. Møteleder konkluderte med at partene nok ikke ville kunne komme til enighet, og stoppet deretter videre diskusjon.

Møteleder informerte om at hvis mistilliten fikk flertall, så ville årsmøtet bli avsluttet av møteleder. Det finnes ikke noe lovverk som tilsier at et interimstyre skal velges på samme årsmøte. Et avtroppende styre hadde ikke ønsket å være med i organiseringen av et interimstyre.

Deretter ble det gitt informasjon om hvordan den skriftlige stemmegivningen skulle foregå. Det ble valgt to personer som skulle dele ut stemmesedler og påse at det ble lagt i stemmeurnen. Disse to var Astrid Borg Engø og Gunhild Haug.

Når stemmegivningen var gjennomført, ble stemmene telt opp av tellekorpset.

Resultatet:

49 stemmer for det sittende styret. Herav 12 fullmakter.

20 stemmer mot det sittende styret. Herav 8 fullmakter.

1 blank stemme.

Protokollen ble underskrevet av Gunhild Haug og Silje Tellefsen.

Møtet hevet.

Referent: Tove Moland

Årsmøte 14. mars 2019

Nedenfor finner du referatet fra årsmøtet i Åsnes og Omeng Hundeklubb som ble avholdt 14.mars 2019. Filene er i PDF format.

0647_001

Referat del 1

0648_001

Del 2

0646_001

Del 3