Viktig info om treningene!

1. De fleste av våre treningsansvarlige er ikke instruktører, men aktive frivillige som gir av sin tid. Prinsippet er at alle hjelper hverandre etter beste evne - uansett nivå eller ambisjoner! Den ansvarlige skal også få mulighet til å trene sin(e) hund(er) - vi må ta vare på våre frivillige!

2. Den treningsansvarlige kan altså ikke forventes å ta en instruktørrolle, men tilrettelegger for et treningstilbud. Det vil si annonserer treninga på ÅOHK`s facebookside, og tar imot alle som kommer. Alle som er nysgjerrige på en ny hundesport er hjertelig velkommen!

3. Følg med på hjemmesida og klubbens facebookside i.f.t. kurs som annonseres, dersom du vil ha grundigere innføringer i de ulike hundesportene eller ønsker instruksjon.

4. Alle treninger er gratis for klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer kan få tre gratis treninger for å prøve ut klubbens tilbud. Deretter må de melde seg inn hvis de vil trene videre.

Kontakt gjerne aktivitetskomitèen på e-mail aasnesakt@gmail.com om det er noe du lurer på.