til og med 24.11.21

24.11.21

Møte mellom styret og aktivitetskomiteen 24.11.21

 

Tilstede: Sissel Ekhougen, Frøydis Edvardsen, Quelly Wessing, Tina Sandbæk, Anna Lene Uggerud, Liv Andrea Uggerud. Liv Anine Brandsgård og Tove Moland på telefon.

 

Saksliste :

- Halvårsplan 2022

- Andre aktiviteter ; juletretenning, påskeaktiviteter...

- Årsmelding 2021

- Rutiner studieforbundet

- Årets hund

- Åpne dager

-Oppvisning på sykehjem

- Eventuelt

 

Sak 1: Halvårsplan

- Leder for rallylydigheten sjekker opp om kurset i mai, kan avholdes eller ikke. Fremdeles litt uklart, men muligheten for ny instruktør er tilstede.

- Klubben skal foreløpig arrangere to offisielle agilitystevner,, et i januar og et i juli. og to rallylydighetsstevnersom skal holds i juni og august. Samt flere noseworkkurs og konkurranser jevnt utover året.

- Forespørsel om klubben skal arrangere noe sporkurs løpet av sommeren. Kommer tilbake med endelig avgjørelse på den biten.

- Endelig plan for halvåret kommer litt nærmere.

 

Sak 2: Andre aktitiviteter

- Klubben skal arrangere uoffisielt lydighetsprøve for klasse 1 og 2 etter det nye regelverket, samt bronsemerkeprøve, i forbindelse med luciafeiring og juletretenning. Sissel er ansvarlig for lydighetsdelen mens Anna Lene bistår med det øvrige.

- Klubben planlegger å arrangere påsketullerally den 9.4 Mer info kommer nærmere.

- Spørsmål om å arrangere offisielt lydighetsstevne løpet av året, siden nye regler tilsier man kan søke kort tid i forveien. Skal undersøkes nærmere med dommer og dato, før det endelig blir besluttet.

 

Sak 3: Åpne dager

- Ønske om å vise hvilke aktiviteter klubben tilbyr utenom de offisielle stevnene.

- Arrangere åpen dag/helg med valpeshow og matchshow , samt en liten oppvisning fra de ulike grenene.

 

Sak 4: Årets hund

- Kommet inn forslag om å kåre årets hund blant klubbens medlemmer. Både innenfor de ulike grenene, og en årets aktivitetshund, kåring av den mest aktive ekvipasjen når det kommer til kurs, turer og andre aktiviteter.

- Vedtatt å innføre årets hund. Kommer tilbake til hvordan det skal regnes ut litt nærmere.

 

Sak 5: Årsmelding:

- Fristen for årsmeldingen er satt til ut januar 2022. Legges frem på årsmøte på nyåret.

 

Sak 6 : Rutiner ved søknad til studieforbundet

-Blir laget en felles mal som brukes ved alle kurs, som er lett oversiktlig for alle instruktører.

- Blir gjort noen endringer i malen som allerede eksisterer. Vil bli lagt ut på facebooksiden til styret og aktivitetskomiteen.

- Det blir sendt ut kursbevis fra studieforbundet etter kurset er godkjent. Samt at det lages en egen mal for diplomer som klubben leverer ut på siste kursdag. Denne vil også legges ut på facebooksiden til styret og aktivitetskomiteen.

 

Sak nr 7: Oppvisning på sykehjem o.l

- Interesse for å gjennomføre oppvisninger på ulike instutisjoner. Ikke avklart hvor og når på dette tidspunktet.

 

Sak nr 7: Eventuelt:

- Sak 1: Stenge gressbanen for vinteren.

Besluttet å stenge gressbanene for trening om vinteren. Nøkkelen til banene fjernes for sesongen, men grusbanen vil fortsatt være tilgjengelig.

Samtidig ble det enige om å fjerne nøkkelen til garasjeporten, så agilityutstyret ikke kan kjøres ut, og brukes av alle. Så de som vil drive egentrening, har tilgang på vanlig utstyr men ikke de store felthinderene i agility.

 

- Sak 2: Betale ned lånet på hallen som stod på forrige tomta.

Klubben har penger stående inne til å løse ut hele lånet.

Det ble enighet om å løse ut lånet ved første forfall.

 

- Sak 3: Anskaffer ny støvsuger til klubbhuset.

06.10.2021

Tilstede: Jane irene Vangerud, Liv -Andrea Eggerud, Marianne Østmoen, Frøydis Edvardsen , Tove Moland, Astrid B Engø, Liv Anine Brandsgård

Nr: 1 Loddsalg: Trekning for årets loddsalg blir 8 desember kl 18. Boknr, loddnr , navn og adresse på vinner samt premien som er vunnet skrives opp på en liste.

Nr 2: Container for agutstyret. : Jane har undersøkt flere leverandører i forhold til type og pris. Ingenting bestemt enda. Ble anbefalt av siste leverandør å ha litt is i magen, og vente å se ann utviklingen på prisene, da det kunne være sannsynlig at prisene ville falle på nyåret.

Ble også diskutert om å bygge to mindre skur kanskje ville være like gunstig som container, siden det er vanskelig å få tak i en container om dagen mtp pris og tilgjengelighet.

Tove skal undersøke med kommunen om størrelse, i forhold til hva som er lov uten byggesøknad og nabovarsel. Før det sjekkes pris på materiale og kostnader ved bygging.

Nr 3: Sponsorpremier: Enige om å publisere en takk for sponsorpremier til sponsorene som har bidratt til klubben.

Nr 4: Halvårsplan: Frist for innsending av forslag til aktiviteter fra aktivitetskomiteen ble satt til 1.12.21. Neste møte med aktivitetskomiteen blir 18.11.21.

Nr 5: Klipping av området : Enige om å utlyse en stilling for klipping av fellesarealer og kanter rundt gjerdene. Klubben vil anskaffe nødvendig utstyr for jobben.

Nr 6: Gratis kaffe til kursdeltagere: Kommet inn spørsmål angående kaffe til kursdeltagere. Styret ser ingen problemer med spørsmålet, og syns det er helt greit å server kaffe til kursdeltagere.

Nr 7: Varme på do: Dørene til toalettene må stå oppe når ingen er der, så vannet ikke fryser på vinteren. Henges opp plakat om det inne på toalettet. Samtidig ble det pratet på å kjøpe inn låsbare skap til å ha klubbens private eiendeler i, på møterommet, så rommet kan brukes til pause og et sted og varme seg før og etter trening.

24.08.2021

Tilstede: Tina Sandbæk, Frøydis Edvardsen, Jane Vangerud, Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen, Liv Andrea Uggeud og Tove Moland (ref)

Sak 1: Kjøp av container til oppbevaring av agilityutstyr.

Jane har sjekket priser. Størrelse 40 fot (12.03 m lang) koster kr 58 000 inkl moms og frakt. Jane fortsetter og undersøke priser/tilbud. Marianne sjekker med jordeier om evt tillatelse til å frakte container over jordet for å få den plassert der hvor vi ønsker at den skal stå.

Sak 2: Reklame på klubbområdet.

Vi avventer innhenting av sponsorer til at Tina og Stine kan jobbe med det. Hvis styremedlemmer kjenner noen som kan være aktuelle sponsorer, så kan de spørre vedkommende. Tina fortsetter som ansvarlig.

Sak 3: Befaring av tomta i Hof sammen med travklubben.

Befaring ble gjort 09.08.21. Lasse Aasen og Tove Moland representerte ÅOHK. Marte Neser og 4 andre fra travklubben var også tilstede. ÅOHK har nå avsluttet alt rundt det tidligere leieforholdet med travklubben.

Sak 4: Nøkkelboksrutiner.

Nøkkelboks 1 inneholder nøkkel til grusbanen og treningsbanen. Nøkkelboks 2 inneholder nøkkel til agilitybanen og klubbhuset/ garasjen. Alle klubbemedlemmer får koden til nøkkelboks 1. For å låne utstyr må hvert enkelt medlem ta kontakt med treningsansvarlig* for å avtale tid for trening og hvilket utstyr som skal brukes. Vedkommende vil da få opgitt koden til nøkkelboks 2. *treningsansvarlige- info om hvem som er treningsansvarlige står på klubbens facebookside og på nettsiden. Kodene vil jevnlig forandres. Astrid kjøper en ny nøkkelboks, da nøkkelboks 2 er ødelagt.

Sak 5: Renhold av klubbhuset.

Vi bør få en rutine på renhold av klubbhuset. Styret setter opp ei ansvarsliste med medlemmer fra styret og aktivitetskomiteen som viser hvem som har ansvaret for vaskingen. Vask utføres annenhver uke ( i partall-uker). Vi evaluerer ordningen etter noen måneder.

Sak 6: Evaluering av stevner/konkurranser som er gjenomført første halvår 2021.

Styret er godt fornøyd. Gruppeansvarlige har vist god planlegging og oversikt, og mange hjelper til sånn at det har blitt veldig bra gjennomførte stevner. Klubben har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltagere, både på stevnene og klubbområdet. Astrid informerte litt om inntektene fra stevnene.

Sak 7: Loddsalg høst/vinter 2021.

Jane tar ansvar for det formelle rundt godkjenning av loddsalg. Styret diskuterte litt rundt premier til loddsalget.

Sak 8: Utleie av klubbområdet.

Fastsette en utleiesum. Viktig at vi har en dialog med Namnå IL, hvis vi leier ut området til andre aktører.

Sak 9: Et valpekurs til i løpet av høsten 2021.

Liv Andrea spør Sissel om hun kan være instruktør.

Eventuelt:

Forespørsel om vi kan stille på dugnad ved å servere i et bryllup. Vi bør kunne stille med ca 20 personer. Styret er intr i dette.

Forslag om å lage en pallplass av tre, som kan stå ute hele året. Styret utsetter saken til neste år.

Info om at gressklipperen ( sitteklipperen) er ferdig reparert.

Forslag om en utendørsdugnad før vinteren.

16.06.21

Tilstede: Astrid Borg Engø, Liv Andrea Uggerud, Frida Lilleberg, Jane Vangerud, Marianne Østmoen, Frøydis Edvardsen, Tina Sandbæk, Stine Jørgensrud og Tove Moland (ref)

 

Sak 1: Styret konstituerer seg.

Nestleder: Marianne Østmoen (2 år)

Kasserer: Astrid Borg Engø (2 år)

Sekretær: Liv Anine Brandsgård (2 år)

Styremedlemmer: Frøydis Edvardsen (2 år), Jane Vangerud (1 år), Liv Andrea Uggerud (1 år), Frida Lilleberg (1 år)

Varamedlemmer: Stine Jørgensrud (1 år) og Tina Sandbæk (1 år)

Leder: Tove Moland ( 2 år)

 

Sak 2: Oppfølging fra forrige styremøte, 18.05.21.

• 2 robotklippere er kjøpt inn. Skog og Fritid monterer når gjerdet er ferdig.

• Grue Bygdeservice begynner på gjerdet 17.06.21.

• Årsmøtet er gjennomført den 16.06.21.

• Hund i psykososialt arbeid. - Utsatt til høsten.

• Quelly har sjekket med andre hundeklubber hvilken størrelse containeren til oppbevaring av agilityutstyr bør ha, og kommet frem til at den bør være 8 meter dyp. Jane sjekker litt priser på containere.

• Frislippområdet er målt opp. Marianne søker tilskudd fra kommunen.

• Varme på wc. - Utsatt til høsten.

• Elektriker Odd Foseid hjelper klubben med å koble opp strømmen til ladestasjonene robotgressklipperene. Han kjøper inn jordkabel.

• Team Huddig graver opp ei grøft til jordkabelen ( fra klubbhuset til ladestasjonene)

• Sikringsskapene som klubben har i Hof har ca verdi kr 10000-15000.

 

Sak 3: Siste opprydning etter oss på travbana i Hof.

• Tove har sendt mail til Travklubben v/ Marte Neser ang grusen som ligger igjen der som hallen sto. Marte har besvart, og grusen kan bli liggende som den gjør pr d.d.

• Astid og Jane fjerner de tingene som ligger igjen.

• Tove har avtalt å møte Marte Neser for befaring av tomta når leietiden opphører. Venter på dato for dette.

 

Sak 4: Aktivitetskomiteens halvårsplan for høst/ vinter 2021.

• Enstemmig godkjent av styret.

 

Sak 5: Reklame på klubbens område.

• Tina informerer om at det koster kr 1400 å produsere et stk skilt.

• Avtaler bør derfor ha en varighet på to år.

• Plassering av skilt avgjør prisen, minstepris kr 3000 pr år. Tina og Stine tar ansvar for å ta kontakt/ hente inn avtaler med aktuelle sponsorer. Godbit1 tilbyr 15% til medlemmer og 30% på premier. Elverum zoo tilbyr klubben å kjøpe premier derfra til innkjøpspris ( uvisst hvor mye klubben sparer) Liv Anine hører med Skog og Fritid om de kan sponse premier.

 

Sak 6: Dugnad mandag 21.06.21 kl 1800.

• Vaske, evt pusse varandaen og krakkene/ benkene.

• Fjerne gress osv som vokser opp «overalt»

 

Sak 7: Rutiner rundt nøkler og nøkkelbokser. - Utsatt til høsten.

• Det er hengt opp en nøkkelboks til på garasjeveggen, så nå er det to der.

• Det er slipt 5 nye nøkler til garasjeportene. De oppbevares inntil videre hos leder.

 

Sak 8: Gave til æresmedlem.

• Halvor Sigfridstad har fylt 75 år og har fått en liten oppmerksomhet fra ÅOHK.

 

Sak 9: Klubbens vaktmester.

• Lasse Aasen får en liten oppmerksomhet fra ÅOHK.

 

Sak 10: Agilitystevner.

• Eide ønsker en forandring i fordeling av inntektene på de stevnene som Eide arrangerer. Eides forslag er at ÅOHK mottar enten 5% av inntektene, eller kr 2500 pr stevne.

• Tidligere har ÅOHK fått kr 2500 pr stevnedag.

• ÅOHK ønsker å få 5% av inntektene på stevner som Eide har ansvaret for. Frøydis avtaler videre med Eide.

 

Sak 11: Ansvarsfordeling på div småjobber.

• Forslag om at det settes opp ei vaskeliste. - Utsatt til høsten.

 

Styret tar sommerferie, neste styremøte settes til mandag 23.08.21. kl 18.00.

18.05.21 styret og aktivitetskomitèen

Tilstede: Lill Bredvold, Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen, Frida Lilleberg, Frøydis Edvardsen, Jane Vangerud, Quelly Wessing, Anna Lene Uggerud, Sissel Ekhougen,og Tove Moland (ref).

 

Sak 1: Offisiell åpning av klubbområdet.

Forslag om å arrangere matchshow og ha offisiell åpning samme dag. Enstemmig vedtatt.

Vi setter arrangementet til 01.08.21.

Ansvarlig komite for planlegging av dagen: Lill, Frida og Anna Lene.

 

Sak 2: Aktiviteter i 2. halvdel av 2021.

Hver gruppeansvarlig i AK sender en oversikt over planlagte aktiviteter for sin gruppe høst/vinter 2021 til Anna Lene senest 01.06.21.

Anna Lene setter opp en halvårsplan som sendes til styret senest 15.06.21.

Sissel tar ansvar for å arrangere et bronsemerkekurs med oppstart onsdag 09.06.21. Sissel er instruktør på kurset, og hun lager selv arrangementet.

Quelly arrangerer work shop for nybegynnere i agility. Varighet ca 3 kvelder. Quelly finner datoer som passer og lager arrangementet selv.

Sissel stiller som instruktør på høstens valpekurs.

Liv Andrea kan kontakte Kjersti Huseby for å høre om hun kan være instruktør på unghundkurs til høsten. Det er ønskelig at disse to kursene begynner i august.

Liv Andrea tar ansvar for å lage arrangement osv for valpekurset og unghundkurset.

 

Sak 3: Oppdeling av fotballbanen.

Enstemmig bestemt at banen deles i to like store deler, og at agilityen får sin faste plass i nordenden av fotballbanen.

Portene plasseres som følger: -en dobbel port (3 meter bred) på gjerdet som deler området i to. -en dobbel port (3 meter bred) og en enkel port inn til agilityområdet. -en enkel port inn til den sørlige banedelen. -en port ved containeren m/ agilityutstyr.

Det planlegges å kjøpe inn en container til oppbevaring av agilityutstyr. Containeren vil bli stående vest for agilitybanen sånn at det blir lett å rydde utstyr inn og ut. Quelly undersøker litt om hvilken størrelse containeren bør ha, og sjekker priser osv.

 

Sak 4: Kursplanlegging.

Sissel søker studieforbundet om kursstøtte (for kurs med minimum 8 timer eller mer). Hun må få beskjed fra kursansvarlig med en gang et kurs er planlagt. Opplysninger hun skal ha; hvilken type kurs, navn på instruktør, oppstartdato, antall kurstimer.

Når påmeldingsfristen er ute sendes lista med de påmeldte kursdeltagerne til Sissel.

Sissel kan bestille kursdiplomer, minn henne på diplomene ca en ukes tid før diplomene skal være klare. Sissel kan skrive ut diplomene.

Ansvarlige for kurs kan selv velge om de ønsker å benytte aktivitetskomiteens mail eller privat mail for påmelding av kursdeltagere.

 

Sak 5: Årsmøte 2021.

Tove finner forslag for dato.

 

Sak 6: Treningsavgift.

Det er tidligere kommet inn forslag på å kreve en treningsavgift for alle medlemmer som benytter seg av utstyr og område. Enstemmig vedtatt at treningsavgift ikke innføres.

Hvis medlemmer ønsker å benytte klubbens utstyr så må de ta kontakt med gruppeleder (for aktiviten de ønsker å trene) for å avtale treningstid.

 

Sak 7: Hund i psykososialt arbeid.

Forslag om at klubben kan utdanne besøkshunder. Røde kors og Dyrbar Omsorg holder kurs, og vi vil undersøke om de kan leies inn til klubben for å holde kurs.

Frida kontakter Dyrbar Omsorg. Sissel kontakter Røde Kors.

 

Sak 8: Utarbeide nye retningslinjer for klubbområdet og de som benytter det.

Ansvarlig komite som lager et forslag på retningslinjer: Quelly, Sissel og Tove. De ferdige retningslinjene skal være klare til den offisielle åpningen.

 

Sak 9: Medlemmer som ønsker fortsatt medlemskap, men som ikke har betalt medlemsavgift.

Tove legger ut en liten notis om dette på facebooksida, og Anna Lene deler det på nettsida.

 

Sak 10: Noseworkkonkurranse 14. og 15. august 2021.

Klubben trenger flere som kan hjelpe til på konkurransedagene. Gi beskjed til Anna Lene om du kan hjelpe til.

 

Sak 11: Innkjøp av robotgressklipper.

Frøydis la frem pristilbud som hun har hentet inn fra forskjellige leverandører. Hun fortsetter dialogen med Skog og Fritid.

20.04.21

Tilstede: Liv Andrea Uggerud, Frøydis Edvardsen, Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen, Frida Lilleberg, Sigrid S. Bergh, Tina Sandbæk og Tove Moland (ref)

 

Sak 1: Rakedugnad.

Vi innkaller til rakedugnad via facebooksida på følgende datoer;

mandag 26.04.21 og torsdag 29.04.21.

 

Sak 2: Fullføre gjerdinga rundt fotballbanen.

Styret sender en henvendelse til Grue Bygdeservice for å få et pristilbud på arbeidet med å ferdigstille gjerdingen rundt fotballbanen. Tove sender mail.

 

Sak 3: Innkjøp av container til oppbevaring av agilityutstyr.

Styret avventer dette inntil videre.

 

Sak 4: Agilitygruppa ønsker tre faste treningsdager i uka.

Tina kommer med et ønske om at agilitygruppa får tre faste treningsdager. Styret diskuterer litt rundt hvilke dager, og hvem som kan trene samtidig. Styret ønsker å ta opp dette med aktivitetskomiteen før det kan tas en avgjørelse.

Tina har vært i kontakt med Jan Egil Eide mtp at han kan lede betalte treninger hos ÅOHK. Hvis dette skal gjennomføres må det være nok påmeldte til at deltagerne selv betaler utgiftene.

 

Sak 5: Reklameavtalen

Iroiro kan lage reklameskilt størrelse 1 x 2 m, pris kr 1400 + mva.

Tina har laget forslag til sponsoravtale og sender forslaget til styremailen for evt godkjenning.

Iroiro kan gi ÅOHK prisavslag på klær osv. Det er ikke motatt noe tilbud fra dem foreløbig.

 

Sak 5: Godbit1/ reklame

Tina har ikke hørt noe mer fra dem, så hun kontakter dem på nytt.

 

Sak 6: Sporkurs

Sporkurs med Rolf Hegg gjennomføres helga 08. og 09. mai 2021.

Kurset er fulltegnet med 6 deltagere.

 

Sak 7: Work shop med hjelpeinstruktørene.

Utsettes til høsten.

 

Sak 8: Ansvarlig for kurs.

Forslag om at det settes inn en person i AK med ansvar for basiskurs.

Styret tar opp dette med AK.

 

Sak 9: Årsmøte 2021

Nytt forslag til dato; 25.05.21.

 

Sak 10: Grusing av parkeringsplass

Grusing av parkeringsplassen er ikke aktuelt foreløbig. Plassen tørker relativt fort etter vårløsningen, derfor prioriteres ikke dette pr. nå.

 

Sak 11: RL-stevnet i mai 2021.

Astrid tar ansvar for kiosk og innkjøp.

Det er usikkert om stevnet kan gjennomføres pga koronaretriksjoner. Styret avventer nye retningslinjer for smittevern før det må tas en avgjørelse om gjennomføring eller avlysning.

 

Sak 12: Nybegynnerkurs i Nosework og et endags temakursNosework.

Anna Lene Uggerud planlegger og holder disse kursene i løpet av sommeren.

 

Sak 13: Valpeturer/møter.

Henvendelse fra medlem om klubben kan arrangere valpeturer/møter.

Dette er ikke noe klubben pr i dag arrangerer. Klubben oppfordrer valpe-eiere til å komme på treninger og bygdevandringer. Klubbens facebookside kan også brukes av medlemmer til å lage avtaler på valpetreff/møter.

09.03.21

Tilstede: Sigrid S Bergh, Astrid Borg Engø, Liv Andrea Uggerud, Frøydis Edvardsen, Tina Sandbæk, Frida Lilleberg, Marianne Østmoen og Tove Moland (ref)

 

Møtet startet med litt oppfølging fra forrige styremøte.

- Sponsoravtale: Tina har avtalt møte med Iroiro fredag 12.03.21.

- Mal til Go'biten er ferdig utarbeidet av Tina.

- Bjeffebua sponser premier til rallystevnet i mai 2021.

- Marianne Ø har sjekket med Grue kommune, og fått bekreftet at alt arealet rundt klubbhuset hører til Namnå IL. Klubben kan derfor bruke skogsområdet til frislippområde, og dette vedtas enstemmig av styret. Marianne og Tove måler opp området. Marianne søker Grue kommune om rovdyrdempende midler, sånn at klubben kan klare å finansiere utgiftene til et frislippområde.

- Søknad på gavemidler til Grue Sparebank er sendt. Astrid og Jane har ordnet dette.

- Flyttedugnaden er vel gjennomført.

- Styret blir enige om å ta med kjøleskapet fra Hof til Namnå

- Astrid sier opp strømavtalen i Hof, da vi ikke lenger har behov for strøm der.

- Gapahuken skal fraktes til Namnå.

- Brakka besluttes å gis bort mot henting. Tina lager en annonse og legger ut på finn.

- Marianne tar ansvar for å kjøpe inn 2 tørkerullholdere til vegg + tørkeruller, 1 dobørste + wc-rens

- Tove skrur opp en nøkkelboks ved siden av den som henger på garasjeveggen.

 

Sak 1: Workshop med hjelpeinstruktørene i uke 14,15,16 og uke 23,24,25.

Opplegget er klart og hjelpeinstruktørene lager et arrangement/annonserer når det nærmer seg workshopen.

 

Sak 2: Årsmøtet 2021.

Pga korona deles det ikke ut regnskap eller andre papirer på årsmøtet. Regnskapet sendes ut på mail til alle medlemmer i forkant av årsmøtet.

 

Sak 3: Apporteringskurs med instruktør Kjersti Horten Huseby

Kurset er på 12 timer, to timer pr kurskveld. Kurset vil gå over 6 kvelder, med oppstart 11.08.21.

Tove legger ut informasjon om kurset på klubbsida, arrangement med påmelding legges ut litt nærmere kursstart.

 

Sak 4: Låserutiner ved klubbhuset på Namnå.

Det ble diskutert forskjellige løsninger. Det er ønskelig med å kunne låse et rom mtp oppbevaring.

Marianne tar kontakt med elektriker for å drøfte muligheten til å sette opp panelovner på wc. Tove kontakter Namnå IL for å høre om dette er greit.

 

Sak 5: Kurs for blivende hundeeiere

Styret har noen ideer om f eks temakvelder, nettkurs. Følger opp dette utover året.

 

Sak 6: Lasse vaktmester

Lasse fortsetter som klubbens vaktmester, og vil ta ansvar for gressklipping og div andre ting.

Styret setter stor pris på dette.

 

Sak 7: Parkeringsavgift når klubben arrangerer stevner på Namnå

Klubben ser ann hvilken type stevne som arrangeres, da det f eks i utstilling er vanlig med parkeringsavgift, men ikke i agility. Styret ønsker å følge det som er vanlig praksis andre steder.

 

Sak 8: Brukskurs og miljøkurs med Rolf Hegg

Juni 2021 kan være aktuell for disse kursene. Frida tar kontakt med Hegg og lager en avtale med han.

 

Neste styremøte blir i forbindelse med årsmøtet den 22.03.21. Oppmøte for styremedlemmer kl 18.15.

20.01.21

Til stede: Jane Vangerud, Tina Sandbæk, Marianne Østmoen, Tove Moland, Frøydis Edvardsen, Astrid B Engø, Sigrid S Bergh (referent).

Ikke tilstede: Frida Lilleberg, Liv Andrea Uggerud.

Sak 1. div oppfølging fra forrige møte.

En liten oppdatering på oppgaver som ble fordelt. ligger under andre saker på dagens møte.

Sak 2. UO

Sak 3. Valpekurset oppstart februar-21.

Ny instruktør har tatt på seg oppdraget da forrige måtte melde avbud. Blir med hjelpeinstruktør på dette kurset.

Sak 4.Brukskurs, planlegging.

På forrige møte ble det utdelt ansvar for å forespørre instruktører til et eller to brukskurs. Tar med dette som sak til neste møte.

Sak 5. Hvem overtar jobb ift kurs?

Forslaget styret kom frem til ift til dette er : Hver gruppeleder tar ansvar for å annonsere kurs i egne grupper, samt stå for korrespondansen mellom de påmeldte ( informere at påmeldingen er registrert , info til kursstart ),kasserer (for sjekk av innbetaling når frist har gått ut), til SF ansvarlig ( til bruk i søknad om støtte i studieforbundet) og til kursets instruktør ( info om fører / hund før kursstart). Kom frem til at det bør annonseres med mailadressen til gruppeleder (frivillig)for å gjøre det mer oversiktlig å følge med på. Valp / unghundkurs ( basiskurs) har fått egen ansvarlig.

Sak 6. Sekretær vervet.

Sendt ut forespørsel til styremedlem om hun kunne tenkt seg dette vervet. Hun gir tilbakemelding. Hvis ikke avventes det til årsmøtet har vært for å se om det kommer inn noen nye i vervene som kunne tenkt seg å ta ansvar for dette.

Sak 7. Oppsummere lotteriet.

Det ble en betydelig sluttsum som havnet i klubbkassen etter lotteriet og planlegging av nye ideer rundt det å få i gang alternative måter å få inntekt til klubben på. f eks loppesalg, nytt lotteri er allerede i gang. Evaluering av lotteriet: neste gang MÅ vi huske å notere ned hvilke bok, navn og telefonnummer på vinnerne for å lette arbeidet med å komme i kontakt med dem. Noter også hvem som har ansvar for å levere hvilke premier,og til hvem. Levering av premier MÅ skje ganske så umiddelbart etter at trekningen har foregått.

Sak 8. Planlegge årsmøtet.

Årsmøtet er forflyttet frem i tid pga corona. Ble enighet om at vi derfor tar dette med til neste møte. Årsberetningen fra styret fikk noen rettelser / tillegg.

Sak 9. NKK trinn 1 instruktør utdannelse.

Dette blir sak på neste styremøte.

Sak 10. Sponsoravtaler med nettbutikker/bedrifter.

Kom inn forslag til tillegg i sponsor brevet som er skrevet. ansvarlig tar med seg dette i det videre arbeidet. Utover dette har det ikke blitt gjort så mye i forhold til sponsoravtaler. De skal ta tak i dette nå og komme med en mer utfyllende informasjon om dette på neste styremøte så vi får satt i gang prosessen.

EVNT.

Takke-mail til Sparebankstiftelsen Hedmarks corona fond er sendt 20.01.21.

Utstyrs ønsker. Nosework har fått innvilget innkjøp av pappesker og skåler med dobbel bunn. Ansvarlig for NW sender bestilling, og bestiller også to skåler til rally gruppa.

Nye teltplugger til bruk for ringbånd ( rally og utstilling )

Hjelpeinstruktør på unghund/hverdagslydighet med oppstart feb-21. Instruktør er informert og har godtatt å ha med seg hjelpeinstruktør.

Blir lagd ny FB gruppe for bygdevandring med ansvarsliste t o m juni-21.

NYTT MØTE 10 februar-21 kl 18.

25.09.20

Tilstede: Tove Moland, Marianne Østmoen, Jane I Vangerud, Astrid Borg Engø, Tina Sandbæk, Sigrid S Bergh ( referent)

Ikke tilstede : Frøydis Edvardsen, Liv Andrea Uggerud, Frida Lilleberg.

SAKER:

1. Leieavtalen med Namnå I.L.

Gikk gjennom de punktene N I L vil ha med i leiekontrakten, og de punktene som de ville ha litt mer info om. Det de vil ha nærmere info om er hvilke aktiviteter som vil bli avholdt på tomta, kan naboer reagere på støy fra området. De ønsket også å diskutere nærmere på eget styremøte punktene som omhandler reklameinntekter, samt punktet om framleie er noe de vil tillate. Ble diskutert en deling av leieinntekt ved utleie til andre aktører en ÅOHK. Tove gikk gjennom punktene som ble fremlagt på møtet med N I L og vi kom frem til at deres punkter ligger tett opp til de vi selv hadde satt opp.

2. Måle opp nøyaktige mål av banen

Vinterbana vil få en størrelse på ca 25 x 30 meter, og dette samsvarer bra med ønsker fra gruppe ansvarlige i AK. Tina brukte målehjul på fotballbana. Hun legger ut målene hun kom frem til på FB siden til styret.

3. Svare på mail fra instruktørene.

Enstemmig vedtatt at vi ønsker å opprettholde den fordelingen som er i dag. 60% til instruktørene og 40% til klubben. Svaret er begrunnet med hvorfor vi velger dette. Sigrid skriver svar og sender fra styremail.

4. Gå gjennom budsjett.

Rask gjennomgang da det ikke er nevneverdige forskjeller fra allerede oppsatt budsjett. Forskjellen ligger i at vi har fått solgt hallen og ikke trenger å ta opp/refinansiere lån pr dags dato.

5. Videre fremdrift i flyttingen.

Enstemmig vedtatt at vi starter flyttingen i høst. Denne avgjørelsen er begrunnet med usikkerheten rundt det med fremkomst muligheter hvis vi venter til våren. dette gjelder både på nåværende område og på Namnå. Fremdrift : Vi prioriterer vinter banen i høst. - fylle opp med masse ( Tina ) - bestille stolper fra FK (60 stk. Ø 8 cm og høyde 2,5m) Tina påtok seg dette. , og gjerde fra ØstCom ( 110 m X H 150cm ) Tina påtok seg dette. Astrid sjekker de anleggsgjerde hun har hjemme. Tenkt til bruk som porter . Må justere høyde på dem samt sveise på gangjern. ( Tina kjente noen hun kunne spørre om påtok seg dette ) Vi tar netting døra som står på Sparbymoen inn til tomta der og flytter den til vinter banen på Namnå. Vi setter inn et anleggsgjerde for å tette hullet på tomta.

EVNT.

Kjøpekontrakt på hallen er laget i to eksemplarer. Undertegnet av Astrid og Tove (ÅOHK) Astrid leverer denne til kjøper samt fakturaen til kjøperne.

Vi starter opp loddsalget 1 oktober. Forslag om et møte innen denne datoen. Venter på klarsignal fra lotteritilsynet.

Retningslinjer for godtgjørelse ved kurs for interne instruktører taes med til neste møte. Tove lager et forslag på dette skrivet.

15.09.20

Tilstede: Liv A Uggerud, Tina Sandbæk, Marianne Østmoen, Tove Moland, Astrid B Engø, Jane I Vangerud, Frida Lilleberg, Sigrid s Bergh (referent)

Ikke tilstede: Frøydis Edvardsen

SAK 1. Styret har drøftet viktige punkter som klubben ønsker å ha med i leieavtalen mellom ÅOHK og N.I.L. Det vil bli avholdt møte i nærmeste fremtid mellom klubben og N.I.L. for å få på plass en leiekontrakt så vi snarlig kan fortsette planleggingen /iverksettingen rundt flytting.

SAK 2. Budsjettet vil bli gjennomgått og satt opp på nytt med de nye tallene vi har fått å jobbe ut fra med tanke på salg av hall o.l.

SAK 3. Tomta/hallen må klareres for demontering. Kjøper er forespurt om han har anledning til å demontere innen midten av oktober. Fyllmassen under hallen skal brukes til å fylle opp grusbanen på Namnå. Kjøpekontrakt på hall skrives og faktura sendes til kjøper. Elektriker kontaktes for demontering av strøm i hall. Tømming av hall: dugnad 23/9-20. (mannskap ordnet).

SAK 4. Det blir sendt søknad til lotteritilsynet for godkjennelse av lotteriet. Premier skal tilsvare ca 25% av forventet inntekt på loddsalget. Oppstart 1 oktober, trekning 10 desember-20. Vi tar 5,- loddet. Benytter oss av vipps/kontant for betaling av loddkjøp. Vi vil ha flere loddbøker i omløp (nummererte), hvor hver selger lodd på sin FB side og noterer navn/telefonnummer i boken de har fått utdelt. Premier ordnet. Tove kontakter aktiviteteskomiteen for å få flere å spille på i salget.

SAK 5. NKK1 instruktørkurs. Vil bli annonsert på FB siden til klubben for å lodde stemningen om det er flere som ønsker denne utdannelsen. Hvis man trenger/ønsker timer som hjelpeinstruktør må man sende mail til styret. Blir ikke tatt noe videre før vi har landet på Namnå og kan begynne å jobbe med å innhente info ang priser o.l.

SAK 6. U.O. mail mottatt. Tove svarer på denne.

02.09.20

Til stede: Liv Andrea Uggerud, Jane I Vangerud, Tove Moland, Frøydis Edvardsen, Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen, Tina Sandbæk, Sigrid S Bergh (referent)

Ikke tilstede: Frida Lilleberg

SAK 1.EVALUERING AV EOÅM (avholdt 31 august)

Styret var fornøyd med oppmøtet hvor medlemmer hadde kommet med mange konstruktive både forslag og spørsmål rundt det med flytting. Det medlemmene var mest interessert i å få klarlagt før de stemte var hvordan vi hadde tenkt det rundt salg av hall, hvordan få det til å gå rundt økonomisk. Det ble lagt frem et budsjett for å vise hvordan vi står økonomisk. Det ble litt tvil om vi hadde riktig antall meter på budsjettert gjerde. DETTE MÅ MÅLES NØYAKTIG FØR VI BESTILLER. Avstemmingen på møtet viste at flertallet av de oppmøtte gikk for flytting til Namnå I L sitt idrettsanlegg på Namnå.

SAK 2. SALG AV HALLEN

Vi har fått inn bud på hallen og enstemmig vedtatt på møtet at vi godtar budet hvis det blir stående. Sendt mail til interessent. Ikke skrevet kjøpekontrakt ennå så det gjenstår litt før handelen er i boks.

SAK 3. GJERDE

For å redusere kostnadene rundt oppsettet av gjerde kom vi frem til at noen av klubbens medlemmer blir spurt ( direkte ) om de kan bidra på denne dugnaden. Da fortrinnsvis nedslåing av stolper og sjauing av materialer/utstyr. Benytter oss av fagfolk for å få strekt det riktig. Gjerde det er budsjettert med er med 2m stolper fra Felleskjøpet og 400m flettverksgjerde fra ØstCom. Bruker de portene vi har og kjøper på de som trengs ekstra. Enighet om at vi bruker penger på et ordentlig kvalitets gjerde som vi kan leve med lenge.

SAK 4. LEIEAVTALE m NAMNÅ I.L.

Vi tar utgangspunkt i leieavtale funnet på nett ,og tilføyer punkter vi MÅ ha med fra ÅOHK sin side. -varighet på leieavtale 20 år -Utleier står for utgifter ang reparasjoner/vedlikehold av område. ÅOHK bidrar med dugnadshjelp. -Videreutleie på dagsbasis til arrangementer. -Tillatelse til å gruse opp parkering på plen ved innkjøring hvis behovet for mer parkering skulle vise seg. Kontrakten skal godkjennes av et felles styre før den blir lagt frem på møte med N I L. andre spørsmål til N I L. :kan fryserne flyttes?

SAK 5. PLANLEGGE FLYTTING

Blir satt opp dugnadsgrupper/lister da alt rundt leiekontrakter og div er klargjort. Vi bruker medlemmer på de områder de føler de kan bidra. Vi trenger: -folk til flytting av utstyr (første omgang AG utstyr fra hallen hvis vi får solgt) -folk til å være med på oppsetting av gjerdet. -vasking -rydde brakka på tomta -mat/kaffe til dugnadsfolk med mer…….

SAK 6. EVNT

Innkjøp av AG utstyr. For å opprettholde en aktiv AG gruppe må det foretas innkjøp av utstyr. Møne og mur. Frøydis sjekker med Jan Egil Eide ang priser og hvor han bestiller fra.

Loddsalg via vipps/loddbøker Jane og Astrid får ansvar for å få igang dette.

Kurs. Kom inn forslag om å prøve litt annen type kurs en de vi har hatt til nå. Sjekker litt rundt på type kurs og interessen for disse. -styrketrening - MH tester …

Instruktør NKK1 kurs Flere i klubben har ytret ønske om å ta dette kurset og utdanne seg som instruktører. Såpass mange at det innebærer at klubben ikke kan koste hele utdannelsen til alle så her må vi se nærmere på hvordan godtgjøre de enkelte så alle får samme gode tilbud og kan gjennomføre dette.

12.08.20

Tilstede: Marianne Østmoen, Frøydis Edvardsen, Liv Andrea Uggerud, Jane I Vangerud, Astrid B Engø, Tina Sandbæk, Sigrid S Bergh (referent)

Ikke tilstede: Tove Moland, Frida Lilleberg

 

HALLEN

Sendt info til vedkommende som ville ha pris ferdig demontert / fraktet. tipset om Scenemontage AS v. Ulf Ekåsen tlf 629 41 469 , mobil 90868865 Tina sendte mail ang dette. - skal vi flytte med hallen må vi ha nabovarsel/ byggesøknad o l. Jane har innhentet info om dette fra Grue kommune.

 

 

GJERDE

Sendt forespørsel til Grue bygdeservice for å innhente pris på oppsetting av gjerde. L400 x H1,5 Litt usikre på om vi klarer å strekke gjerdet tilfredsstillende ved egeninnsats. grue@bygdeservice.no tlf. 950 04783 Tina sender mail med målene til dem.

 

 

ØKONOMI

Budsjett ligger med som vedlegg. Vi kommer godt ut økonomisk selv om vi ikke får solgt hallen, selv om salg av den selvfølgelig er ønsket. Budsjettet har ikke med demontering av hall og oppbevaring hvis vi ikke får solgt. Budsjettet er satt opp av Astrid, Jane og Sigrid.

 

EOÅM

Ble bestemt at vi avholder EOÅM for å få en mest mulig ryddig saksgang. Marianne/ Tove sender ut invitasjon til møtet på mail. Invitasjonen må komme 14 dager før møtet. MØTE: MANDAG 31 august.

 

KURSPRISER

Ble vedtatt at prisene på kurs med interne instruktører må justeres ned så de står i samsvar med likedanne kurs i nærliggende klubber ( Hamar, Elverum, Hokksund , m f) Ny prisliste ligger som vedlegg.

 

VALP

Tina kan tenke seg å gjennomføre “valpesamling” , 4-9 mnd . Dette som et alternativ til valpekurs. Hun finner dag/ klokkeslett og lager arrangement .

 

LOGO

Få frem på hovedsiden at vi er en klubb tilknyttet NKK Tina fikser dette.

 

KLUBB REKVISITA

Tina forhandler frem en god pris i bytte mot reklame hos AT profilering på Flisa. Eksempler på rekvisita: Klubbgensere ( t-skjorte/collegegenser) flasker o l. selges med fortjeneste for klubben.

 

BASARBOK

Selges via Vipps . 18970 ,merk lodd. Kommer til å ha et par bøker ved siden av at vi bruker FB siden for å formidle. Gevinster: ½ gris ( Nortura) kransekaker x 2 1 års jubile hos godbit1.no lørdag 15/8. 75% på mange varer. Tina bestiller som loddpremier og premiering til stevner. Alle fikk i oppdrag å gå inn for å se på hvilke varer de har, Tina skulle informere om hva som kommer på salget.

 

FRA FORRIGE MØTE

Pga ferie har det ikke blitt klarhet i om vi fortsatt har 10% hos Solør dyreklinikk. Marianne sjekker opp dette. Sponsorbrev avventes til vi får klarhet i hva vi kan tilby av reklameplass.Tina og Liv Andrea. Det ønskes et møte mellom Styret / aktivitetskomiteen. Sigrid lager meningsmåling på FB styret/ AK side for å finne ut hvilke dag som passer for flest mulig. Møtet er et ønske fra AG gruppa.

Styremøte 02.06.20

Til stede: Tina Sandbæk, Frøydis Edvardsen, Tove Moland, Jane I Vangerud, Marianne Østmoen, Astrid Borg Engø, Sigrid S Bergh (referent)

Gjennomgang av saker fra forrige møte 4 mai-20:

- Oppstarten/tilrettelegging av aktiviteter har vært tilfredsstillende i henhold til smittevern.

- Dataopplæring av Inger L. taes etterhvert som saker dukker opp. Frøydis har hatt en liten innføring i forhold til RL stevnet ang påmeldinger / PM til deltakere.

- Dugnad for å etterkomme trav klubbens krav er delvis utført (bortkjøring av søppel/ rydde ut fra hestegarasje) Bortkjøring av masse blir utført av Tina S i nærmeste fremtid.

- Anna Lene Uggerud blir ny leder i aktivitetskomiteen fra juli. Sigrid har fortsatt kursansvar ( svare på mail, sende lister til Sissel (SF) og til Astrid ( betaling)).

- Dekke i hall. Marianne har vært i kontakt med Brede Bredesen ang kunstgress de hadde liggende. Svar: dette skulle de bruke selv. Avventer spørsmålet om nytt dekke til vi har fått avklart om hallen skal selges.

- Valpekurs . Nina har sagt ja til å ha dette.

- Strømkabel/ lamper i hall. Satt på vent til avklart om salg av hall / leie annet sted.

SAKSLISTE 2/6-20:

1.Hallen.

Avventer å legge den ut for salg til etter møtet med Namnå IL pga da vet vi nærmere hva som vil skje fremover. Tina tar bilder og i samarbeid med Astrid får de med litt info om hallen til salgsannonsen. Prisforslag på hall: 250.000,- selger må demontere og frakte selv.

2.Tomta, evnt aktuelle steder å leie Tove har vært i kontakt med Rensmoen i Namnå IL ang leie av idrettsplassen deres. Forslag fra dem: 17 mål tomt som deles så ÅOHK får treningsområde, klubbhus og garasje til disposisjon, oppe til vurdering om vi skal få til frislipp område i forbindelse med treningsområdet. Søke om støtte fra rovdyr dempende midler. N I L ønsker et snarlig møte ang saken, Møteforslag : 11 juni kl 19.00 (Tove tar kontakt) -leiepris? og hva inngår i prisen? -gressklipping/snømåking -samarbeid/dugnader Hvor mye klubben har økonomi til å betale i leie avhenger mye av om hallen blir solgt. Fast inntekt i klubben er årskontingent fra medlemmer. Vi ble også enige om at vi må promotere klubben vår for å øke antallet betalende medlemmer. Tina har tatt på seg ansvaret som webansvarlig ,og tar tak i det med å reklamere for klubben vår ved hjelp av Instagram/facebook. Hun vil også lage en side for ÅOHK på facebook som brukes til å informere om kurs o l , dette for at kurs ikke lenger skal stå med “private” navn som arrangør ,men heretter med ÅOHK. -Tove sender mail til travklubben ang et hunde arrangement som ble avholdt i helga på trav klubbens område, for å forklare at dette ikke var et arrangement i klubbens regi.

3.Strømkabel/ jordmasser. Kabel har blitt lagt ned på bakken pga trav klubben skal male heste garasjen. Jordmasser, Tina ønsker massen til privat bruk.OK

4.RL stevne Juni: alt under kontroll Juli: Ble bestemt at vi ikke skal avholde dette stevnet. NB!! Begynne å forespørre dommere rett etter ferien da vi har fått fastsatt datoer til neste år.

5.Hundehallen vinter 20/21 Hundehallen har ikke avklart om dette er et tilbud de vil opprettholde kommende sesong. Dette vil bli avklart i løpet av sommeren ifølge melding fra hundehallen ved Jan Vegar Sæther 2 juni-20. Marianne skal sjekke litt ang industribygg på Namnå og eventuelt leie av dette. (til vintertrening) Gave til Monica Ellinor som takk for hennes tid i styret. Astrid ordner dette og leverer til henne.

Styremøte 04.05.20

Til stede: Tove Moland, Marianne Østmoen, Frida Lilleberg, Jane I. Vangerud, Frøydis Edvardsen, Astrid B. Engø, Liv Andrea Uggerud, Sigrid S. Bergh (referent).

Oppfølging fra forrige møte, 20 feb.-20

-Møte med Jan Vegar Sæter (hundehallen) for å få klarhet i spørsmål vi har mottatt fra medlemmer ang. reglene, og spørsmål rundt det med temperatur og renhold av underlaget i hallen. Dette for å ha litt info når vi skal lodde stemningen for å leie vinter 20/21. (Tove og Sigrid)

-Vedlikehold av vegen inn til tomta. Mail sendt til travklubben ang. dette 5. april-20

-RL Vålerbanen. Ta kontakt for å få klarhet om det med dommere, avbestilt ? Hvilke dommere? Dette gjelder den fredagen vi sto som arrangører på Vålerbanen. (Tove)

SAK 1 Gjenoppta aktiviteter i klubben/ hvordan forme aktivitetene.

-Alle organiserte treninger gjenopptaes fra denne uke, eller så fort de ansvarlige for gruppene har fått på plass en ansvarsliste som inneholder retningslinjer for hvordan treninger skal gjenomføres i henhold til smittevern. Dvs.-håndtering av klubbens utstyr -håndhygiene (klubben ordner desinfisering) -avstand -krav til bruk av eget utstyr (apportbukker, neseprøver o l) Agility: kontakte ansvarlig.

Informere aktivitetskomiteen om at nye ansvarslister med info om retningslinjer ang. smittevern blir satt opp og delt på siden til gruppene.(Sigrid)

Kurs: Påbegynte kurs starter opp igjen. Kontakte instruktør om dette. ( Sigrid)

Egentrening på tomta: -eget utstyr må brukes -Lasse ordner egen kode til tomta. Kun den porten ved hallen. ( Astrid informerer Lasse) -Alle må kontakte Lasse for å få utdelt kode.

Hallen og brakka med utstyr blir ikke tilgjengelig ennå.

SAK 2 Kan klubben gi pengestøtte til NKK?

-bestemt at vi skal støtte NKK med 50,- pr medlem

SAK 3 Inger trekker seg fra agility.

-Inger har kommet med forslag om etterfølger. Quelly Wessing er forespurt og har takket ja til å overta ansvaret for agility gruppen.

-Inger har hatt ansvar for all info opp mot dogweb og nkk. Hun har sagt seg villig til å gi opplæring på dette. De som har sagt at de kunne tenke seg opplæring i dette er: Liv Andrea Uggerud, Frøydis Edvardsen og Tina Sandbæk.

-Bestemt at klubben skal kjøpe en gave til henne (Astrid).

-Tove svarer på mail vi har mottatt fra Inger.

SAK 4 evt.

-DUGNAD PÅ TOMTA. Agility utstyr må fraktes fra Haslemoen til tomta. Bil / henger må ordnes. -Kjøre bort søppel. Avtalt dag internt i styret for å få gjort dette fort, leveres gjenvinninga. -Metallskrot. Lasse gjør avtale om henting av dette (Astrid informerer ham)

-NY LEDER I AKT.KOMITEEN. Sigrid sier fra seg vervet som leder og har luftet forslag til ny leder. Anna Lene Uggerud. Styret sender en mail til henne for å informere om at de støtter det forslaget.

-RL STEVNE 6-7 JUNI. Bestemt at vi skal avholde dette da NKK åpner for stevner/aktiviteter med opptil 50 personer. -Kontakte dommere (Sigrid) -lage arrangement på FB ( Tove) -kontakte NKK for å informere om at vi ønsker å avholde stevnet. (Sigrid)

-KURSANSVARLIG. Tas på neste fellesmøte styret/ akt.komiteen

-DEKKE I HALL. Jane har forhørt seg litt om bruk av subbus /pukk i hallen og fått tilbakemeldinger på at dette ikke er tilrådelig pga dette vil trenge jevnlig vanning. Vi har ingen mulighet for å få utført det. Kunstgress? Kontakte Brede Bredesen i Grue fotball ang gress de har liggende. ( Marianne)

-GRUNNKURS /SETTE OPP NYE KURS. Aktivitetskurs med Kjersti. (Sigrid) Valpekurs med Nina. ( Tove) Unghund/ hverdagslydighet med Kjersti ( Sigrid) RL nybegynner med Sissel (Sigrid) Sporkurs med Sissel (Sigrid)

-GJØREMÅL PÅ TOMTA. Pålagt fra elektriker om å grave ned kabel. Lasse gjør avtale med Finn Salberg (gitt pris på 4000, pluss moms). Lampene i hallen, må de byttes. Lasse sjekker priser på dette. (Astrid informerer Lasse)

NYTT MØTE TIRSDAG 2 JUNI.

Styremøte 28.01.20

Til stede: Lasse Aasen, Astrid Borg Engø, Frøydis Edvardsen, Marianne Østmoen og Tove Moland.

Sak 1: Forberedelser til årsmøtet 13.02.20.

-Victoria er reservert til møtet.

Sak 2: Vask av brakka.

-Det ble vasket husvask i brakka ila to dager i forrige uke.

Sak 3: Unntatt offentligheten.

Sak 4: Brakka og strømmen der.

-Sikringer “går” stadig vekk, og det har blitt ødelagt litt div. inne i brakka pga frost. Lasse tar kontakt med Solør Elektro for å se over anlegget.

Sak 5: Hundehallen i Våler.

-Tilbudet evalueres etter endt sesong (utgangen av mars). Inntil da så gjøres det ingen forandringer i tilbudet.

Sak 6: Vaktmester.

-Lasse ønsker ikke å fortsette i sitt styreverv (han er ferdig med sin 2-års periode i styret). Lasse har i mange år vært klubbens vaktmester, og har brukt utallige timer på å holde tomta og bygningene i stand. Styret ønsker å beholde Lasse som vaktmester, noe som Lasse er villig til. Lasse og styret vil ha en åpen dialog og et tett samarbeid.

Sak 7: ÅOHK mottar lite mailer fra NKK.

-Marianne kontakter på nytt NKK om dette.

Sak 8: Agility i kanonhallen.

-Agiltygruppa mister sannsynligvis leiekontrakten i kanonhallen, da det har kommet klager fra andre som benytter hallen. Klagene dreier seg om at noen er allergiske mot hund, og ikke ønsker at hundene skal være inne i hallen. Frøydis har en dialog med utleier, og prøver også å få en avklaring på om ÅOHK kan leie kanonhallen til Nyttårshoppet 2021. Det haster med en avklaring da søknadsfristen hos NKK er 31.01.20.

Sak 9: Forespørsel fra Jan Egil Eide om at ÅOHK står som arrangør for følgende agilitystevner:

2. april: 2 x ag, 1 x hopp, alle klasser 3. april: 2 x hopp, 1 x ag, alle klasser.

4. april: 1 x hopp, 1 x ag, alle klasser 22. mai: ag3, hopp3, hopp3.

23. mai: ag3, ag3, hopp3 24. mai: ag3, hopp3 22. juli: A123, H123.

29. juli: A123, H123 29. desember: 2 x A1, 1 x H1, 2 x A2, 1 x H2.

30. desember: 2 x A3, 2 x H3.

Alle stevner er Kongsvingerhallen, bortsett fra juli. ÅOHK sier seg villig til å stå som arrangør, og har svart på forespørselen pr mail.

Sak 10: Forespørsel fra Hof Vestre jeger og fiskerforening om et samarbeid i forbindelse med arrangementet “Hundens dag”.

-Styret er positive til dette, og har besvart forespørselen. Vi prøver å finne en møtedato, hvor vi kan utveksle ideer og tanker.

Sak 11: Mottatt mail fra aktivitetskomiteen.

Aktivitetskomiteen planlegger flere aktiviteter ila første halvår i 2020. Styret godkjenner dette, og ber om en oppdatert halvårsplan.

Sak 12: Annonsering av kurs.

-Halvårsplaner bør legges ut på nettsida og facebooksida sånn at interesserte kan se hva som kommer av kurs de neste månedene. Kursene vil fortløpende annonseres mer detaljert i egne arrangement når kursdato nærmer seg.

Ref. Tove Moland

Styremøte 24.10.19

Referat fra ÅOHK’s styremøte 24. oktober 2019.

 

Tilstede: Marianne Østmoen, Jane Vangerud, Frøydis Edvardsen, Ellinor Monica Skymoen, Lasse

Aasen og Astrid Borg Engø.

 

Sak 1. Leieavtalen med travklubben.

-Vi ser det ikke som aktuelt å «avskoge» og rydde området ved hallen til parkering.

Derfor må vi forhandle fram et aktuelt sted for dette, før avtalen kan underskrives.

Både Marianne og Frøydis har ønske om å være med på neste møte med travklubben.

Tove tar kontakt med Marte om en passende dag til uka.

 

Sak 2. Unntatt offentligheten.

 

Sak 3. Innkomne saker.

-Fra Sigrid S Bergh – frasigelse av verv i valgkomiteen, av helsemessige årsaker.

Hun underretter de andre i komiteen selv. Styret tar dette til etterretning, og

Mener det holder med de tre som er igjen.

 

-Pkt. unntatt offentligheten.

 

-Aktivitetskomiteen – ønsker at klubben kan stå som arrangør for instruktørkurs

NKK 1. Styret har ingen innvendinger mot at aktivitetskomiteen jobber videre

med dette, men ønsker tilbakemeldinger om hvordan dette ordnes økonomisk,

før endelig avgjørelse tas.

 

-At Nina W Nilsen vil gå som hjelpeinstruktør på RL kurs 14. og 15. mars har styret ikke

noe imot.

 

-Gi tilbakemelding om at styret syntes halvårsplanen med kurs og instruktører ser

grei ut.

 

Eventuelt.

-Halvor kjører utstillingskurs til våren (har ikke anledning før jul). Avklart.

 

-Få fram spleis «annonsen» på hjemmesida, det må vi gi Anna Lena beskjed om.

 

-Marianne tar med sykkelkjerre på tomta, Lasse ser over og sjekker denne.

 

-Varme i hallen på vent.

 

-Forfatte et «tiggerbrev» til bedrifter i Åsnes, Grue og Våler, og be om litt sponsor

midler. ( sak til neste møte)

 

Andre saker til neste møte: Hva gjør vi med hallen?

Kjøp av container?

Styremøte 28.11.19

Styremøte 28.11.19

Tilstede: Astrid Borg Engø, Lasse Aasen, Frøydis Edvardsen, Marianne Østmoen og Tove Moland.

Sak 1: Leieavtalen med Hof Travklubb.

-Tove tar kontakt med Marte Neser i travklubben om et par punkter i den nye leieavtalen.

Sak 2: Unntatt offentligheten.

Sak 3: Forslag til temakurs: “ forebygging av skader”.

-Tove kontakter kursholderen.

Sak 4: Klubbens facebookside bør ha noen grupperegler.

-Styret ser på dette i januar.

Sak 5: Unntatt offentligheten.

Sak 6: Unntatt offentligheten.

Sak 7: Disiplinærsaker.

-ÅOHK sendte i sommer varsel om disiplinærreaksjoner til 3 enkeltmedlemmer i klubben. Alle de tre medlemmene anket sakene sine inn til domsutvalget i NKK. DU fant ikke grunnlag for disiplinærreaksjon ovenfor disse 3 medlemmene.

Ref. Tove Moland

Styremøte 26.09.19

Styremøte 26.09.19

Til stede: Lasse Aasen, Jane Vangerud, Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen, Frøydis Edvardsen og Tove Moland

Sak 1: Ny leieavtale med travklubben.

● Tove har sendt mail til Marte Neser i travklubben og foreslått et møte med dem ift ny leieavtale.

Sak 2: Valg av ny sekretær.

● Ingen i det sittende styret har ønsket å tre inn som sekretær etter at sittende sekretær trakk seg fra sitt verv i sommer. Tove har siden dette skrevet referater o.l., noe hun fortsetter med fram til årsmøtet i 2020.

Sak 3: Nye regler ift deltagelse på klubbens treninger.

● Ikke-medlemmer kan delta gratis på tilsammen 3 treninger i klubbens regi. Etter disse tre treningene må de melde seg inn i klubben for å fortsatt delta på klubbens treninger. Tilbudet om at ikke-medlemmer kan betale for å delta på treninger faller altså bort. Dette er vedtatt å gjelde fra dags dato.

Sak 4: Bruksgruppa.

● Bruksgruppa legges ned fra dags dato. ÅOHK har mange og varierte hundeaktiviteter, og ser sin begrensning ift å drifte bruksgruppa. Samtidig har Solør brukshundklubb et aktivt miljø innen bruks, så tilbudet finnes allerede i nærområdet.

Sak 5: Underlaget i hundehallen.

● Underlaget gir fra seg enormt med støv. Det har kommet inn mange klager på dette til styret. Medlemmer vegrer seg/ vil ikke bruke hallen pga helsemessige årsaker. ● Styret vedtar å bytte ut underlaget.

● Hans Bergh har tilbudt seg å fjerne massen, noe styret har takket ja til. Arbeidet blir gjort 30.10.19.

Sak 6: Leie av hundehallen i Våler vinteren 2019/2020.

● Klubben står ikke økonomisk ansvarlig for leien.

● Medlemmer som vil være med må melde seg på og betale sin del av leiesummen på forskudd, før treningene starter opp.

● Det betales pr hund da det er lagt opp til at man trener en og en.

● Opplegget kan evalueres underveis, evt etter at leieavtalen er over. Sak 7: Torsdagstreninger, lp/rl annenhver uke på tomta.

● Det er allerede lagt ut en spørreundersøkelse om medlemmer er interessert i dette.

Sak 8: Unntatt offentligheten.

Sak 9: Søke om pengegave fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

● Astrid søker om støtte til nytt dekke i hundehallen. Søknadsfrist 01.10.19

Sak 10: Kiosk på AG stevnet i januar 2020.

● Styret tar ansvaret for kiosksalget og forberedelsene til kiosksalget.

Sak 11: Tomta

● Det er satt på ei plate foran det ene vinduet i brakka. Utført av Lasse.

● Utelys ved hallen er satt opp og er i orden. Utført av Lasse.

● Bokser til oppbevaring av treningsutstyr inne i hallen. Dette avventes til underlaget er fjernet og vi har fått på plass nytt underlag.

● Det hadde vært fint med en container til oppbevaring av treningsutstyr. Jane prøver å finne en som er både hel og billig:) Sak 12: Mailer fra NKK

● ÅOHK mottar ikke mail fra NKK til styrmailen. Marianne kontakter NKK ang dette. Hun tar samtidig opp at det står oppført feil klubbmailadresse til ÅOHK på NKK’s nettside.

ref. Tove Moland

Styremøte 29.08.19

Til stede: Astrid Borg Engø, Frøydis Edvardsen, Jane Vangerud , Marianne Østmoen, Ellenor Monica Skymoen og Tove Moland.

Sak 1: Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Styret har fullført tilsvaret mot mistilliten til styret. Møtet fastsettes til den 12.09.19 kl 19.00 på Victoria Hotell. Innkallelsen ble i dag sendt ut til alle medlemmer. Vedlagt lå varsel om mistillit, svaret på varselet om mistillit. Samt mistilliten og svaret på mistilliten. Det ble lagt ut informasjon om det ekstraordinære årsmøtet på facebook og nettsida, med oppfordring til medlemmer om å ta kontakt med klubben hvis de ikke hadde mottatt innkallingen.

Sak 2: Planlegging av EOÅM. Styret planlegger og legger litt rammer for årsmøtet. Styret har spurt Inger Lundkvist om å være møteleder, og hun kan være det. Styret kommer til å foreslå henne som møteleder på det EOÅM, da det jo er årsmøtet som bestemmer møteleder. Det bør være skriftlig valg, så Frøydis lager ferdige stemmesedler som det bare trenger å krysses på. Astrid, og en til fra årsmøtet, kommer til å sjekke at alle stemmegivende står på medlemslista til ÅOHK.

Referent: Tove Moland

Styremøte 19.08.19

Til stede: Astrid Borg Engø, Jane Vangerud, Marianne Østmoen, Frøydis Edvardsen og Tove Moland.

Sak 1: Mottatt mistillit mot styret. Styret mottok den 02.08.19 mistillit mot styret. Styret har vært i kontakt med NKK og fått råd og veiledning ift til det EOÅM som nå må holdes.

Sak 2: Klubblover. Styret har mottatt mail fra NKK om at det mangler verneting i klubblovene. Dette må føres opp da klubben er en egen juridisk enhet. §3-4 første ledd bokstav a) og bokstav h) må omformuleres litt. Videre må det rettes opp ift at det sto i lovene at klubben oppnevner revisjonsfirma, dette må fjernes da klubben har ordningen med revisor og vararevisor. Styret har rettet opp dette og sendt riktig klubblov inn til godkjennelse hos NKK.

Sak 3: Hallen. Hallen ble igjen tilgjengelig for klubbens medlemmer f.o.m. 31.07.19. Den har nøkkelboks med kode som alle medlemmer kan få oppgitt ved å henvende seg til kontaktpersonene. Info om dette er blitt lagt ut på facebook og nettsida.

Sak 4: Svar på mailer. Styret har besvart flere mailer fra medlemmer. Obs! Etter veiledning fra NKK så vet styret nå at alle mailer ikke må besvares, det er opp til styret å avgjøre det.

Referent: Tove Moland

Møte styret og aktivitetskomiteen 06.08.19

Til stede: Frøydis Edvardsen, Jane Vangerud, Astrid Borg Engø, Anna Lene Uggerud, Sigrid Svendstad Bergh, Marianne Østmoen og Tove Moland.

Sak 1: Planlegging av kiosk under NM i rallylydighet på Haslemoen 9-11 august 2019.

● Det ble satt opp dugnadsliste, 2 eller 3 personer i kiosken til enhver tid.

● Jane ordnet sånn at klubben får låne den mobile kiosken til Terje Weldingh/ traktorcrossen på Kirkenær.

● Jane ordnet frakt av kiosken, utført av DETA tjenester.

● Det ble satt opp handleliste.

● Frøydis tar kontakt med Kiwi Våler, om avtale om varekjøp og henting av varer.

● Det ble laget prisliste.

● Det ble bestemt åpningstider i kiosken.

Referent: Tove Moland

Styremøte 22.07.19

Til stede: Ellenor Monica Skymoen, Jane Vangerud, Astrid Borg Engø, Frøydis Edvardsen, Marianne Østmoen og Tove Moland.

Sak 1: Varsel til tre medlemmer. Varsel om disiplinærreaksjon ble sendt ut til tre medlemmer. NKK har i forkant sett på varslene, noe styret ønsket for å være helt sikre på at styret følger NKK’s regelverk.

Sak 2: Tilgang til klubbområdet. Styret skifter ut de gamle hengelåsene med nøkkelbokser. Dette for å få et enklere system, og for å unngå så mange nøkler i omløp. Det blir lagt ut informasjon om de nye nøkkelboksene på facebook og på nettsida.

Sak 3: Varsel om mistillit. Styret mottok den 19.07.19 et varsel om mistillit mot styret. Varselet hadde ingen avsender, bortsett fra mailadressen den kom fra. Varselet inneholdt urimelige krav, som f eks å avskaffe aktivitetskomiteen med øyeblikkelig virkning. Videre ble det krevd at styret måtte komme med en offentlig beklagelse i forhold til saksbehandlingsfeil, og at det skulle innkalles til medlemsmøte innen gitt tid (14 dager). Styret kontaktet NKK, og ble rådet til å svare følgende; de som viser mistillit må legge fram dokumentasjon på saker som de mener danner grunnlag for mistillit. I tillegg må de dokumentere tilstrekkelig antall medlemmer som stiller seg bak mistillitsforslaget. Pr dags dato har klubben 160 medlemmer, dvs at det kreves 16 medlemmer for å fremme et mistillitsforslag. Når dette er mottatt så vil klubben kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Svar sendt pr mail den 22.07.19.

Referent: Tove Moland

Styremøte 15.07.19

Til stede: Astrid Borg Engø, Frøydis Edvardsen, Ellenor Monica Skymoen, Jane Vangerud, Marianne Østmoen og Tove Moland.

Sak 1: Møte med NKK. Astrid, Marianne og Tove referer fra møtet med NKK til de andre styremedlemmene. Etter lang tids problemer med tre av klubbens medlemmer, og etter rådføring med NKK, så beslutter styret å sende et varsel om disiplinærreaksjon til tre medlemmer i klubben.

Sak 2: Styret har fått en henvendelse via mail fra et klubbmedlem, og sender vedkommende et svar.

Referent: Tove Moland

Styremøte 09.07.19

Til stede: Marianne Østmoen, Jane Vangerud, Ellenor Monica Skymoen, Frøydis Edvardsen, Astrid Borg Engø og Tove Moland.

Sak 1: Uro i klubben. Styret diskuterer den siste tidens hendelser. Styret har i løpet av de siste månedene fått henvendelser fra medlemmer som reagerer på tre av klubbens medlemmer. Det går på dårlig oppførsel, som baksnakking og feilaktige beskrivelser på hendelser i forbindelse med hundetrening. Styret har tidligere hatt møter med to av disse medlemmene i et forsøk på å finne løsninger, og har i ettertid fått vite at møtet ble spilt inn uten at styret var informert. Det tredje medlemmet har avslått styrets ønske om et møte med vedkommende. Styret har tatt kontakt med NKK i forbindelse med disse tre medlemmene som skaper mye uro i klubbmiljøet. Vi tilbys et møte med NKK, så styret reiser til NKK’s hovedkontor den 15.07.19 for å møte to representanter fra NKK. Styrets representanter på dette møtet blir Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen og Tove Moland.

Sak 2: Bronsemerke. Et medlem har fått tilsendt bronsemerket i en konvolutt. Vedkommende sier at konvolutten var ødelagt da den kom til henne, og at den ikke inneholdt bronsemerket. Frøydis leverer et nytt bronsemerke til medlemmet.

Referent: Tove Moland

Styremøte 07.07.19

Til stede: Marianne Østmoen, Astrid Borg Engø, Ellenor Monica Skymoen, Jane Vangerud og Tove Moland.

Sak 1: Styreprotokollen er blitt fjernet fra den innerste brakka av uvedkommende. Avtroppende sekretær har lagt igjen styreprotokollen i brakka, uten at resten av styret visste når hun la den dit. Styret oppdaget at innhold fra protokollen plutselig ble lagt ut på sosiale medier i kveld. Etter tips fra et medlem, fikk styret vite hvor protokollen var. Styret kontaktet medlemmet pr telefon, uten å få svar, derfor reiste tre styremedlemmer hjem til vedkommende. Hun nektet å tilbakelevere protokollen til styret, og sa hun hadde vært i kontakt med politi og advokat som hadde rådet henne til å legge beslag på protokollen. Styret har derfor kontaktet politiet, som skal hjelpe styret med saken.

Sak 2: Klubbens lovmal er blitt sendt til styremailen fra avtroppende sekretær.

Referent: Tove Moland

Styremøte 03.07.19

Til stede: Ellenor Monica Skymoen, Frøydis Edvardsen, Astrid Borg Engø, Marianne Østmoen, Jane Vangerud og Tove Moland.

Sak 1: Rallylydighetskurs med tema skilt. Styret mener at alle klubbens instruktører må være lojale mot hverandre, og klubben, på den måten at de følger klubbens prisnivået på sine kurs. Styret har vært i kontakt med NKK flere ganger om denne problemstillingen. NKK er klare på at det er styret som bestemmer pris og antall deltagre på kurs. Samt det at instruktøren ikke er rallyinstruktør ikke har noe å si for kurspris/antall deltagere, men at det må oppgis i annonseringen av kurset. Styret har ikke fått forståelse hos instruktør om at både pris og antall deltagere må justeres opp til vanlig klubb-nivå. Det har vært en del diskusjoner via mail mellom styret og instruktør uten at instruktør vil innordne seg styrets bestemmelse. Styret har derfor bestemt at kurset avlyses. Instruktør har fått beskjed om avlysningen pr mail den 01.07.19. Styret har sendt mail (03.07.19) til de 4 deltagene om at kurset avlyses, og at de vil få tilbakebetalt kursavgiften.

Sak 2: Annonsering av kurs. Heretter vil annonsering av kurs bli gjort av styret eller aktivitetskomiteen. All informasjon fra kursdeltagerne skal sendes på mail til aktivitetskomiteen, og ikke til kursinstruktøren.

Sak 3: Hjelpemannskap på Vålerbanen. Vedkommende som var bindeledd mellom arrangør og dugnadsgjengen fra ÅOHK har trukket seg fra dugnaden. Frøydis overtar, og tar kontakt med arrangør.

Sak 4: Valpekurs høsten 2019. Styret sender den 03.07.19 mail til en av klubbens instruktører med forespørsel om vedkommende kan ha valpekurs for klubben. Instruktøren svarer ja samme kveld. Vi avtaler pr mail at styret vil annonsere kurset.

Referent: Tove Moland

Styremøte sammen med aktivitetskomiteen 25.06.19

Til stede: Marianne Østmoen, Frøydis Edvardsen, Jane Vangerud, Ellenor Monica Skymoen, Astrid Borg Engø, Nina Nilsen, Anna Lene Uggerud, Inger Lundkvist, Sigrid Svendstad Bergh og Tove Moland.

Sak 1: Samarbeidet og mellom styret og aktivitetskomiteen. Styret konfronterte aktivitetskomiteen med avtroppende leders utsagn om at enkelte medlemmer i aktivitetskomiteen var veldig misfornøyd med styret og spesifikke negative utsagn som de skulle ha ytret på aktivitetskomitemøter. Aktivitetskomiteen benektet dette, og ønsket at avtroppende leder skulle komme på et møte for å oppklare dette. Styret tok telefonkontakt med vedkommende, som svarte at hun ikke ville møte. Alle møtedeltagerne fikk snakket ut om problemstillingen, og vi konkluderte med at dette var usanne påstander som var ment for å skape splid mellom styret og aktivitetskomiteen.

Referent: Tove Moland

Styremøte 25.06.19

Til stede: Jane Vangerud, Astrid Borg Engø, Ellenor Monica Skymoen, Marianne Østmoen, Marianne Andersen, Frøydis Edvardsen og Tove Moland.

Sak 1: Rallylydighetskurs, tema skilt. Kurset er annonsert til for lav pris. Styret står ikke bak den prisen. Styret har sendt mail til instruktør for å komme til enighet om å justere prisen til samme nivå som andre kurs i klubben.

Sak 2: Planlegge møte med aktivitetskomiteen. Avtroppende leder kommer med opplysninger om at aktivitetskomiteen snakker nedlatende om styremedlemmene. Styret tar kontakt med aktivitetskomiteen, og fastsetter møte allerede samme kveld, etter at sommeravslutningen er avsluttet.

Sak 3: Minnebrikke med diverse styresaker. Avtroppende leder leverer minnebrikken til Tove Moland.

Referent: Tove Moland

Styremøte 20. mai 2019

Tilstede: Marianne A, Lasse, Astrid, Marianne Ø, Christin

Ikke tilstede: Tove

Referent: Christin Rognerud

 

 • 25. mai

          - Organisering og delegering av oppgaver til stevnet er i orden.

 • Låsen til porten til hallen er ute av drift. Her er strømmen til låsen nå koblet fra.

 • Nøkler til hallen

          - Alle nøkler er nå levert. Hver gruppeansvarlig vil få sin egen nøkkel.

 • Ang praksis for instruktører

          - Det vil bli innkalt til møte for både instruktører og hjelpeinstruktører for å få sin                      praksis som trengs for godkjennelse av utdanning.

 • Instruktørutdanning

          - Det vil bli et instruktørkurs trinn 1 med oppfølginga av trinn 2 kurs etterpå.

 • Sportman’s pride

          - Det vil bli jobbet mot for å få fast sponsing for stevner.

Neste styremøte blir 20. juni og frist for innsending av saker til styret skal være inne innen 18. juni. Saker skal sendes på mail til styretaaohk@gmail.com

Styremøte 30. april 2019

Tilstede: Marianne A, Marianne Ø, Frøydis, Astrid, Tove, Jane, Christin

Ikke tilstede: Lasse

Referent: Christin

 • Utlån av utstyr

          - Det er greit at medlemmer låner klubbens telt til arrangementer, men det må i forkant sende mail til styret om dette. Dessuten må det være en person som tar på seg ansvaret for at teltet blir levert i samme forfatning som når leveres ut. Lån av annet utsyr skal avtales med styret og godkjennes.

 

 • Instruktørmøte

          - Styret kaller inn til møte med instruktører og hjelpeinstruktører for å kartlegge retningslinjer for disse.

          - Styret tar det overordnete ansvar for fordeling av hjelpeinstruktører på de forskjellige kursene.

          - Hjelpeinstruktørene må da sende inn til styret hvilket kurs som er ønskelig å være med på. Styret tar deretter kontakt med instruktørene ang dette.

          - Ved avmelding på kurs pga sykdom skal det foreligge en legeerklæring på dette. Dette fra dd.

          - Instruktørene kommer også med egne ønsker.

 

 • 25. mai

          - Her er alt klart. Evy har full kontroll.

          - Evy er borte denne dagen og derfor må noen andre ta over og ønske velkommen og ta ansvar for dagen. Marianne Ø tar over dette ansvaret.

 

 • Lovverket

          - Marianne Ø har skrevet et tillegg ang tilrettelegging for funksjonshemmede som må tas med i eksisterende lovverk og dette skal så sendes inn til NKK for godkjenning. Tillegg ble godkjent på årsmøte.

          - Tillegget skal legges ut under formål.

          - Astrid sender ang regnskapet til Christin og Christin sender regnskapet og lovverket til NKK til godkjenning.

 

 • Utstillingstrening

          - Per dags dato har ikke klubben noe behov for flere ansvarlige for utstillingstreninger.

 

 • Halvårsplan

          - Styret mener at det bør være nok tilbud av kurs og mener 2 valpekurs i høst bør være mulig. Marianne A starter med valpetrening før valpekurs med forskjellige temaer for hver trening.

          - Hverdagslydighet/unghundkurs: 2 kurs i løpet av høsten. Bør være etter at valpekursene er ferdig.

          - Bronsemerkekurs. 1 kurs. Bør være ferdig før høstferien.

          - Dagstreninger med forskjellige temaer (belønningstrening, passering, lek)

          - Blosporkurs

          - Ferdselsprøvekurs

          - Rallylydighetskurs, nybegynner/videregående.

 

 • Mail fra travklubben

          - Det blir utarbeidet en ny leieavtale.


Neste styremøte blir 20. mai og saker må være inne innen 18. mai. Saker skal sendes til styretaaohk@gmail.com

Styremøte 29. mars 2019

Styremøte fredag 29.mars 2019

Tilstede:
-     Marianne Andersen , leder
-     Tove Moland, nest leder
-     Marianne Østmoen
-     Astrid Borg Engø, kasserer
-     Frøydis Edvardsen
-     Lasse Aasen

 Ikke tilstede, Christin Dahl, sekretær

 Referent; Marianne Andersen

 Gjennomgåelse av referat fra forrige styremøte:

-     Noen steder litt lite utfyllende, slik at det kan oppstå misforståelser om hva det har vært pratet om. Det bør skrives ned alle sidene av saken som er diskutert, for å kunne få et helhetlig inntrykk. De som leser referatet skal kunne skjønne hva saken gjelder.

-     Forrige møte tok vi opp sponsing av agility landslaget, Frøydis sjekker innbetalings informasjon og sender videre til kasserer Astrid den informasjonen hun trenger.

-     Ble litt tull og misforståelser angående stenging av hall, i referatet stod det at hallen stenges 27/3-19, det var mange fler ord om dette iløpet av styremøtet, der vi blant annet ble enige om å vente med stenging til alle nøklene var inne og at vi måtte organisere det litt bedre, også sende ut varsel ihvertfall en uke i forveien. Styret beklager på det sterkeste at denne informasjonen ikke kom ut riktig i referatet og at det ble misforståelser. Vi må være tydelige i kommunikasjon, og gi riktig informasjon ut til de personer det gjelder, dette også generelt ikke bare denne saken.

-     Tove legger ut info om stenging av hall på Facebook, iløpet av de nærmeste dagene, hallen vil bli stengt for frislipp og lek. Organiserte treninger og kurs vil fremdeles kunne holdes i hallen, og dersom noen ønsker egentrening er det bare å kontakte en instruktør, styret eller aktivitetskomiteen, som kan bli med å låse opp og igjen hallen eller trene sammen. Koden er byttet ut, og skal endres ihvertfall én gang i mnd, Lasse fikser dette. De som skal ha koden er klubbens instruktører, aktivitetskomiteen og styret.

-     Tomta trengte allikevel ikke å bli kalket, da dette gjøres mot mose, mose er ikke et problem på tomta. Derimot kan det lønne seg å gjødsle, Lasse hørte ang pris, og dette er ganske dyrt å kjøpe inn. Jim skulle høre pris på siloen på Kirkenær.

-     Hjemmesiden begynner å ta form og ser mer oversiktlig ut, men det er fremdeles litt småplukk, på siden som heter  ‘styre & stell’ ønskes litt endringer: Bort med alle utropstegn, det står at vi har Vipps men står ikke nr.  Skrive tydeligere hva som er kontakt info til klubben, ha med både mailadresse til aktivitets komiteen og styret. Ønskes også link til Facebook undergruppene på forsiden der det står når det er trening. Skrive at alle henvendelser til klubben skal komme skriftlig på mail. Og redigere litt skrivefeil.

LP cup’en: Martha er ansvarlig, og har det meste i boks, noen av apportbukkene til klubben er litt opptygd så ønskelig med nye. Styret ble enige om at dersom det trengs kan Martha kjøpe inn et sett med nye til cupen og sende faktura/regning til Astrid.

Hjelpeinstruktører og instruktører: det trengs litt mer organisering av dette slik at det ikke oppstår konflikter. Organiseringsplan blir laget og presentert for aktivitetskomiteen på neste møte torsdag 4.april . Senere vil denne bli lagt ut offentlig.

Få laget en skikkelig oversikt over hvem som er og hvem som ønsker både hjelpeinstruktør og instruktør Evt videreutdanning. Tove ansvar for å skrive på Facebook. Styret setter frist og ønsker svar fra de det gjelder på Mail innen 15.april.

Der er kommet inn spørsmål ang nosework instruktører og utdannelse av dette i klubben og om klubben dekker deler av dette, Marianne Ø sjekker litt etter priser og tid sted, så tar vi det på neste styremøte.

Telefon liste til styremedlemmer er ønskelig på hjemmesiden , dette skal brukes som akuttkontakt, ikke for å sende inn klager eller ta opp temaer til styremøter.

Folkehelseuka, dette starter 26.april og varer én uke. Hadde vært fint å kunne ha en stand med film om våre aktiviteter Evt fremvisning av rally el nosework, og kanskje ha et par hunder som kan kjøre noen runder med saccovogn, men det er litt mye arrangementer akkurat nå i forhold til kort frist for å arrangere stand og aktiviteter. Så kanskje nøye oss med, for i år, å legge evt miljøtreningen til Flisa mandag i uke 18, og om rally og nosework er intr? Sender ballen forhold til utførelse av dette til aktivitetskomiteen, hva vi kan få til og  organisering, frist for innsendelse er 5.april. Marianne Ø legger inn de aktiviteter vi kan stille med.

Instruktør kontrakt: Fikk innspill av at det var delt ut en instruktør kontrakt til Sissel på hennes kurs. Etter litt diskusjon kom vi frem til at det arket som ble levert henne ikke er en instruktørkontrakt, men muligens er det arket som skal sendes inn til studieforbundet isforhold til støtte der. Der skal det stå hvem som er instruktør, type kurs, antall timer og antall deltakere. (Kan bare sendes inn dersom kurset er over 10 timer) Imidlertid er det kanskje lurt at én har ansvar for dette, og opplyser om hva det egentlig er, slik at det ikke blir noen misforståelser.

Styret tenker dette er en oppgave for aktivitetskomiteen der alle representantene for hver gren sitter og at leder i aktivitetskomiteen skal ha hovedansvar og se til at dette blir gjort. Også innhente info om utførelse fra studiefirbundet. Evt også søke støtte fra studiering?

 Det er tidligere fremmet et ønske om et medlemsmøte i forhold til hva som skjer med LP gruppa, siden denne gruppa er midlertidig lagt på is og daværende konflikt ikke lenger gjelder, vil det bare bli å røre i glørne og oppildne til en ny konflikt dersom vi har et medlemsmøte på dette nå. Det vil imidlertid komme et nytt møte når gruppa av-ises og igjen kan gå som normalt.

Forslag til aktivitetskomiteen. Påskemorro, er det for kort tid til å få til en samling eller arrangement av noe slag? Sommerfest? Foredragsholder, aktiviteter eller bare samvær?

Vålerbanen er oppe og går og arrangementet gjennomføres, Helen har tatt ansvar for å videreformidle hvem,hva,hvor og når til Angelice gjennom  klubbens Facebook sider.

Styret ser ikke at det er nødvendig å blande seg inn i avtaler som allerede er gjort og synes løsningen er bra.

Neste styremøte avtales 23. april 18.00

Styremøte 21. mars 2019

Styremøte 21. mars 2019

Sted: Hjemme hos Frøydigs Edvardsen

Tilstede: Lasse, Frøydis, Astrid, Marianne A, Marianne Ø, Tove, Christin

Ordstyrer: Christin

 

Før møtet godkjennes tas det opp 5 saker.

Sak nr 1: Det må meldes inn til Brønnøysundregisteret de som sitter i nåværende styre i ÅOHK.

Sak nr 2: Saker som kommer inn, må være inne og sendt på mail før fristen for å bli tatt opp på gjeldende styremøte. Saker som kommer inn etter fristen blir tatt opp ved neste styremøte.

Sak nr 3: Referat fra 19/2-2019 blir lest opp av Tove og deretter godkjent

Sak nr 4: Referat fra 15/2-2019 blir lest opp av Tove. Her er det noen saker som tas opp.

-          Det ble etterspurt ang klubbok. Dette kan søkes støtte om på sidene til Natur og miljø. Det er snakk om en bok per gruppe og Christin tar opp med aktivitetskomitèen om hvor mange bøker som trengs.

-          Folkehelse uka er rett rundt hjørnet og styret skal diskutere dette videre.

Referatene blir godkjent og møter blir satt og godkjent.

 

Saker fra sakslista:

Sak nr 1: Sponsing av AG-laget

-          Summen lyder på kr 1500,- og styret blir enige om at dette er en god investering.

Sak nr 2: Medlemsblad

-          På nåværende tidspunkt er dette en for stor kostnad for klubben

-           

Sak nr 3: Facebook-siden til klubben

-          Styret ble enig om å fjerne medlemssiden. Er det informasjon som skal ut kun til medlemmer sendes dette per mail eller post (for de som ikke har e-mail).

-          Undergruppene består og det skal linkes dit fra hjemmesiden (informasjon om kommende treninger).

-          Tove er ansvarlig for FB-sidene.

-          FB-siden til styret skal ordnes opp i. På denne siden legges all informasjon til styret.

-          Det er kun nødbeskjeder som skal sendes på messenger.

-          Aktivitetskomiteen tar ansvar for at den ansvarlige for kommende trening lwgger ut på undergruppe og hovedside til klubben. Den ansvarlige for gruppa følger opp dette.

Sak nr 4: Hallen

-          Alle nøkler skal samles inn og det blir sendt ut mail/melding til de med nøkler om å levere dem inn. Det er kun nøkkelen i nøkkelboksen som skal brukes.

-          Koden til nøkkelboksen blir skiftet gjevnlig.

-          Hallen skal kun brukes til trening og ikke lufting eller frislipp. Ingen løse hunder i hallen, kun under trening.

-          Hallen vil etter hvert stenges og holdes åpen kun ved organisert trening.

 

Sak nr 5: Betaling for bruk av hallen

-          Dette utsettes til neste styremøte.

Sak nr 6: Hjemmesiden

-          Christin legger frem et forslag. Dette godkjennes og skal prøves ut. Siden blir evaluert ved neste styremøte.

-          Personlige e-mailadresser skal fjernes og kun e-mail adressene til aktivitetskomiteen og styret skal stå der. Dessuten skal det skrives en liten notis under med informasjon om at PM om innkommende saker ikke blir tatt opp. Kun saker som kommer på mail. Saker som kommer inne etter tidsfristen blir tatt opp ved neste styremøte. Mail blir besvart ved 2-4 virkedager.

Sak nr 8: Utleie av hallen

-          Det er blitt spurt om leie av hallen for LP kl3 kurs 13. og 14. april. Dette er i orden ettersom klubben selv ikke kan matche dette tilbudet.

Andre saker:

-          Aktivitetskomitèen skal innhente informasjon om instruktører og hjelpeinstruktører samt kalle inn til møte for disse.

Nytt styremøte avtales 1. april 18.00.

Ref: Christin Dahl Rognerud