Opplæring i Rundering

GRATIS FOR ÅOHK SINE MEDLEMMER!

Mens snøen smelter og vi tørker støv av løsbitt og bringkoppel og venter på at runderingssesongen skal starte , kjører vi igang med figurant kurs og litt runderings teori. 
En figurant sin oppgave er like viktig som hundefører i målet om å oppnå resultater . Gjør figuranten en bra jobb og vet hva den skal gjøre, er sjansen større for å lykkes. I rundering er man ikke enkelt personer, men et helt team som jobber sammen. Derfor er det viktig å ha kunnskap om figurant jobb på forhånd (og det er ikke lett å få med seg når man står ute i skogen med en overlykkelig hund) eller bare friske opp litt kunnskaper Smiler stort
Det vil bli satt opp en dag etter foredraget med innlæring av rundering , der vi møtes (med hund) i skogen og tar innlæring en etter en mens vi bytter på å være figuranter Ha
 ha
De som er på foredraget vil bli prioritert på innlæring i skogen, da det er begrenser med plasser der. 6 hunder på en dag, er det fler så kjøre vi to dager.
Skogsdag 10 Mai Liker

Gunhild Haug og Marianne Andersen

Gratis for medlemmer i ÅOHK / Ikke medlem 250,- 


Sted Sønsterud Skogs skole

Påmelding til asneshundeklubb@outlook.com
Frist 01.05.18

Påmelding er økonomiskt bindende

Klubbens kontonr: 1830.32.70333 - Viktig MERK! Innbetaling med navn og hva det gjelder, og ditt medlemsnr i Nkk.