Kontaktinfo

E-postadresse til styret: styretaaohk@gmail.com

E-postadresse til aktivitetskomiteen: aasnesakt@gmail.com

 

Nettadresse til klubbens hjemmeside: www.asneshundeklubb.net 

Nettadresse til klubbens facebookside: www.facebook.com/groups/127386514013167/?epa=SEARCH_BOX