TRE KANT CUP!

Lydighetcup sammen med Hamar HK og Eidsvoll HK. 

Tre Kant Cup

Lørdag 9.3.2019 starter Åsnes 1 runde i trekant cupen. 
Start kl. 10.00 pris kr. 100,- betales ved ankomst.

Send påmelding til Gunhild Haug. mail. gunhild.haug@asnes.kommune.no.         

Påmeldingsfrist en uke i forkant.

Skriv ned navn, hund , klasse. 
Dommer : Arild Berntsen.

Sted: Hundhallen, Rudsvegen 730, 2436 Våler Hedmark

 

Hamar på våren. Dato kommer

06.10.19 Eidsvoll HK

Mer info kommer fortløpende.

Regelverk Tre Kant Cup!

Ønsker at det stilles litt krav til bruk av dommere – ha egnede kandidater

Forholder oss til startkontingent kr 100,-. Oppfordrer til å ha kiosk

 

REGLER FOR TREKANT CUP

Cupen er et samarbeid mellom Årnes omegn hundeklubb, Hamar omegn hundeklubb og Eidsvoll hundeklubb

Formål: Å skape aktivitet

Klubbene arrangerer 1 runde med cup i løpet av et år

Klubben som arrangerer skaffer selv sted og dommer

Arrangerende klubb sender ut invitasjon til de andre klubbene i god tid før stevnet.

De tre beste i hver klasse(runde) premieres – oppfordres til å ha premier til hunden

Sammenlagtvinner i hver klasse er den med høyest sammenlagt poengsum av max 3 stevner (cup)

De tre beste ekvipasjer sammenlagt premieres. Siste arrangør hvert år står for kostnaden.

Startkontingent: kr 100,- pluss leiekostnader som deles på alle ekvipasjene (Halleie)

Alle som er medlemmer av klubbene kan starte

Påmelding skjer med 1 ukes frist (bundet påmelding)

Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldinger og sende disse samlet inn til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere). Vedkommende på kontrollere at påmeldingen er i samsvar med reglene

Deltakere som ikke har alle øvelser «inne», oppfordres også til å delta. Si fra ved øvelsens start, at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.