TRE KANT CUP!

Hamar er først ute i cupen!

Se arrangementet for cupen her.

Dato: 4. mai

Sted: Fokholgutua 368, 2335 Stange

 

Regelverk Tre Kant Cup!

Ønsker at det stilles litt krav til bruk av dommere – ha egnede kandidater

Forholder oss til startkontingent kr 100,-. Oppfordrer til å ha kiosk

 

REGLER FOR TREKANT CUP

Cupen er et samarbeid mellom Årnes omegn hundeklubb, Hamar omegn hundeklubb og Eidsvoll hundeklubb

Formål: Å skape aktivitet

Klubbene arrangerer 1 runde med cup i løpet av et år

Klubben som arrangerer skaffer selv sted og dommer

Arrangerende klubb sender ut invitasjon til de andre klubbene i god tid før stevnet.

De tre beste i hver klasse(runde) premieres – oppfordres til å ha premier til hunden

Sammenlagtvinner i hver klasse er den med høyest sammenlagt poengsum av max 3 stevner (cup)

De tre beste ekvipasjer sammenlagt premieres. Siste arrangør hvert år står for kostnaden.

Startkontingent: kr 100,- pluss leiekostnader som deles på alle ekvipasjene (Halleie)

Alle som er medlemmer av klubbene kan starte

Påmelding skjer med 1 ukes frist (bundet påmelding)

Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldinger og sende disse samlet inn til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere). Vedkommende på kontrollere at påmeldingen er i samsvar med reglene

Deltakere som ikke har alle øvelser «inne», oppfordres også til å delta. Si fra ved øvelsens start, at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.