Ferdselsprøven kurs

Har du lyst at gå opp og ta Ferdselsprøven? Da er dette kurset for deg..

Kurset er fult, men det er mulig at sette seg opp på venteliste vist noen skulle melde avbud.

 

Rolf Hegg

 

Jeg har arbeidet profesjonellt med hund siden 1979. Jeg har holdt mange kurs i Norge og konkurrert både nasjonalt og internasjonat med egne hunder.

Jeg har, over lengre tid, vært engasjert ved politihøyskolen og forsvaret, hvor jeg har lært opp nyutdannete hundeførere i bitetrening og tradisjonelt bruksarbeid. Jeg er også ansvarlig instruktør for Norsk Kennel Klubs grunnkurs i figurering (IPO/skyddsarbeid).

Jeg er en meget erfaren instruktør som har trent opp både egne og andres hunder innenfor redningshunder, lavinehunder, ruinsøkshunder, politihunder, og konkurransehunder i brukshundsporten.

Jeg har følgende autorisasjoner/ kurs: se her http://www.rolfhegg.no/?fbclid=IwAR0u20zyutq2MYmd1zdr4fU2SnhHONIVONug6QmawC1_obxqSNb_t3dZd5w

 

APRIL

Instruktør: Rolf Hegg

Dato: 26/4 - 28/4 2019

Pris: kr 1500,- / Ikke medlem kr 1700,- 

Deltakere: 5-8st

Sted: Åsnes

Påmeldingsfrist: 12.04.2019

Påmelding sendes epost: Gunhild.Haug@asnes.kommune.no

 

FERDSELSPRØVE – FP (BH)

Generelle bestemmelser for Ferdselsprøve BH: Ferdselsprøven består av to deler, en lydighetsdel – Del A – og en praktisk ferdselsdel – Del B.

Prøven er åpen for alle raser. Hunden må være fylt 15 mnd. for å delta. Ved starten av hver del skal hundefører melde seg til dommer på en sportslig korrekt måte, med hunden i line og innta grunnstilling foran dommer. Hunden skal føres i tvangsfritt halsbånd eller i en sporsele. Ved prøvens slutt gis det ikke poeng, kun bestått eller ikke bestått. Del A skal være bestått med minimum 70% av poengene for at man kan gå videre til del B. For å bestå del B skal alle de praktiske øvelsene bestås med predikatet ”Tilstrekkelig”. Det er ingen tidsfrist på hvor lang tid prøven skal være. Dersom ingenting annet er beskrevet, er lydighetsdelen underlagt bestemmelsene, som beskrevet for IPO gruppe B.

DEL A LYDIGHETSDELEN

Lydighetsdelen kan avlegges på en treningsplass eller i fritt terreng. Øvelse 1: Lineføring 15 poeng Øvelse 2: Fri ved fot 15 poeng Øvelse 3: Sitt fra holdt 10 poeng Øvelse 4: Dekk med innkalling 10 poeng Øvelse 5: Dekk med forstyrrelser 10 poeng Totalt 60 poeng

FERDSELSPRØVE DEL B – FERDSELSDELEN

Ferdselsdelen avlegges utenfor treningsplassen på et egnet område innenfor en sammenhengende bebyggelse. Dommeren fastlegger sammen med Prøveleder, hvor og hvordan øvelsene utføres i de trafikale områdene (gater, veier og parkeringsplasser). Den offentlige trafikk må ikke sjeneres. Gjennomførelsen av denne del krever på grunn av sin spesielle karakter god tid. Kravene til prøven må ikke nedsettes på grunn av mange påmeldt hunder. Det gis ikke poeng i denne del, men helhetsinntrykket av hundens adferd i de enkelte øvelser er avgjørende for, om hunden skal bestå eller ikke. Dommeren har mulighet for å variere og tilpasse øvelsene etter behov. Det er dommerens avgjørelse, om alle hundene skal gjennomføre den enkelte øvelse på samme sted og deretter flytte videre til neste øvelse, eller om den enkelte hund skal gjennomføre alle øvelsene på forskjellige steder.

Fullstendig regelverk for Ferdselsprøven kan du lese her siden 30.

https://www.nkk.no/getfile.php/131964839-1516184694/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/RIK%20internasjonale%20konkurranser%2C%20regelverk%2015.4.2016.pdf

Påmelding!

Du er påmeldt ved betaling og en skriftlig epost.

Påmelding er økonomiskt bindende

Klubbens kontonr: 1830.32.70333 - Viktig MERK! Innbetaling med navn og hva det gjelder, og ditt medlemsnr i Nkk.