Klasse 2 kurs - fullt - observatør plass og venteliste tilgjengelig

KURSET ER FULLT, MEN DET ER MULIG Å SETTE SEG PÅ VENTELISTE, OG VI HAR LEDIGE OBSERVATØRPLASSER!


Åsnes og Omegn Hundeklubb inviterer til nosework klasse 2 kurs med instruktør og dommer Naomi Sund fra Lahaugmoen Hundesenter og Smarte Snuter.


Tid: 15. og 16. oktober 2022 kl. 10–17.

Sted: Namnå IL, Solørvegen 1600, 2265 Namnå.


Kurset vil forberede ekvipasjene på de nye utfordringene som kommer på klasse 2 nivå:

-Å forstå søk med flere utlegg
-Konvergerende duft (ulike duftstrømmer som flyter sammen)
-Utilgjengelige utlegg
-Emballasje med forstyrrelse, også bagasje


Ekvipasjene må derfor ha søksferdigheter tilsvarende klasse 1 nivå (se regelverket for nærmere informasjon: https://www.nosework.no/wp-content/uploads/2020/09/2020-NWN-konkurranseregelverk-versjon-2.2.pdf).


Kurset vil ha åtte deltagere, med mulighet for fire observatørplasser i tillegg. ÅOHK forbeholder seg retten til å avlyse ved for få påmeldte.


Pris: 2000 kr for medlemmer av ÅOHK / 2400 kr for ikke-medlemmer.

Observatørplass: 700 kr for medlemmer av ÅOHK / 1100 kr for ikke-medlemmer.

Påmeldingsfrist: ÅOHK prioriterer medlemmer t.o.m. 31. juli, både til ordinære passer og observatørplasser. Deretter er påmeldinga åpen for alle.


Økonomisk bindende påmelding på mail til aasnesakt@gmail.com. Oppgi førers navn, fødselsår, adresse, mobilnummer og om fører er medlem i ÅOHK eller ikke + hundens daglignavn, rase og alder.

Betaling til kontonummer 1830.32.70333. Merk betalingen med navn og «Noseworkkurs Naomi».


VELKOMMEN TIL EI INSPIRERENDE SNUSEHELG SOM VIL TA DERE OVER MOT KLASSE 2!